Presentatie

Presentatie programma Meer regie over gezondheid

Auteur(s)
Irene van Duijvendijk
Soort publicatie
Presentatie
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
01/06/2016
Bestand

​​​In maart 2016 is het programma ‘Meer regie over gezondheid’ gestart. Het programma werkt aan een nationale set van afspraken, eisen en standaarden voor producten waarmee mensenveilig en gemakkelijk online over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Ook als deze gegevens uit verschillende bronnen komen. Deze presentatie gaat over het programma en wat de rol van Nictiz isstandaarden en basiseisen.