12001C_Presentatie_Referentiedomeinenmodel_ziekenhuizen_versie_2_2