SNOMED CT – 2 oktober 2013 – De praktijk – Elze de Groot