Presentatie

Wat zegt het jaarlijks onderzoek over eHealth-implementatie

Auteur(s)
Arina Burghouts
Soort publicatie
Presentatie
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
02/12/2015
Bestand

Waar zien zorggebruikers kansen voor eHealth? En waarin zien artsen
voordeel? Dat komt aan de orde in de plenaire sessie van Arina Burghouts op het Zorgvisiecongres eHealth Implementatie.
Nictiz en het NIVEL
onderzoeken jaarlijks de stand van zaken van eHealth in Nederland en
deden dat dit jaar voor de derde keer. Online afspraken maken of
herhaalrecepten aanvragen, beeldbellen in de care, elektronisch medische
informatie uitwisselen in hoeverre maken zorggebruikers en
zorgverleners gebruik van de nieuwe mogelijkheden van ICT in de zorg?