Artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zelfrijdende auto’s worden werkelijkheid en virtuele assistenten zijn niet meer weg te denken van onze mobiele telefoons. Ook in de zorg kan het gebruik van AI veel toevoegen. Zo zijn computers inmiddels al beter dan radiologen in het herkennen van onregelmatigheden op longfoto’s. De vraag is niet langer of AI ingezet gaat worden in de zorg, maar op welke manier dit goed en veilig kan gebeuren.

Voordat AI breed ingezet kan worden in de zorg moeten er nog een aantal grote vraagstukken opgelost worden:

  • Standaardisatie: om de bruikbare uitkomsten met AI te genereren, moeten gestandaardiseerde data worden gebruikt.
  • Data: de kwantiteit en de kwaliteit van medische data schieten tekort. Idealiter wordt er méér en efficiënter gestandaardiseerde data verzameld. Eenmalige registratie en meervoudig gebruik door registratie aan de bron kan hierbij helpen.
  • Controleerbaarheid: machine learning kan bij uitsteek goed omgaan met subjectieve of gebiaste uitkomsten, maar de toetsing hiervan moet objectief zijn. Naast het betrouwbaar ontwikkelen van AI moet AI ook betrouwbaar blijven.
  • Ethisch: wie is er eindverantwoordelijk voor een besluit wanneer een algoritme het niet bij het juist eind heeft? Mag je als arts het behandeladvies van een computer (deels) negeren? Hoe voorkomen we dat een ICT-leverancier een monopoliepositie verkrijgt op het ontwikkelen van algoritmes en daarmee een afhankelijkheidspositie voor de zorgverlener creëert.