Programma's

eHealth-monitor

De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek dat de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL, (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Nictiz voeren dit onderzoek uit. De eHealth-monitor is in 2013 voor het eerst gehouden en wordt sindsdien elk jaar herhaald. Het vijfde rapport, de eHealth-monitor 2017, is op 23 november 2017 gepubliceerd.

​In het voorjaar van 2015 is ook een nulmeting gehouden naar de eHealth-doelstellingen die minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid heeft opgesteld in 2014. Een jaar later vond de eerste meting plaats. Deze doelstellingen zijn:

  1. Binnen vijf jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit veertig procent. Dit heeft tot effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en dat fouten in dossiers bij zorgverleners sneller gedetecteerd kunnen worden.
  2. Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75 procent, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen vijf  jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.
  3. Zij kunnen zo de voortgang van hun ziektebeeld volgen en krijgen door de regelmatige feedback inzicht in het effect van hun gedrag op hun ziekte. Dit zal het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker maken trouw te zijn aan hun therapie.
  4. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.

Myrah Wouters​ is programmamanager eHealth-monitor.