eHealth-monitor 2018

eHealth-monitor 2018

De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek dat de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Nictiz voeren dit onderzoek uit. De eHealth-monitor is in 2013 voor het eerst gehouden en wordt sindsdien elk jaar herhaald. Het zesde rapport, de eHealth-monitor 2018, is op 8 november 2018 gepubliceerd.

Uit deze monitor blijkt: digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health.

Interview met Myrah Wouters en Lies van Gennip over de eHealth-monitor 2018  Ga direct naar eHealth-monitor.nl

Aanbevelingen

Om duurzaam en doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het Nivel een aantal aanbevelingen. Beleidsmakers kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Belangengroepen kunnen de aanbevelingen gebruiken in de communicatie met hun achterban en bij het prioriteren van hun activiteiten.

  1. Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
    Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  2. Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  3. Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht.
  4. Meer informatie over de eHealth-monitor 2018 vindt u op www.ehealth-monitor.nl. Daar kunt u ook het rapport, de bijbehorende tabellenbijlage en de inforgraphic downloaden