eHealth monitor

eHealth-monitor 2015

Patiënten willen handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2015, een onderzoek, van Nictiz en het NIVEL in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook willen patiënten via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter, of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk en tijdsbesparend. Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien. Nederlandse zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth. Artsen gaan zich het komende jaar onder andere inspannen voor het elektronisch uitwisselen van informatie en voor de mogelijkheid om online afspraken te maken.

Meer dan een derde van de huisartsen, ruim de helft van de medisch specialisten en twee derde van de psychiaters gaf aan dat in hun praktijk of zorginstelling in het afgelopen jaar een eHealth-pilot is gedaan. Opvallend is, dat in meer dan zeventig procent van de gevallen het gebruik ook na de proefperiode werd voortgezet.

Uitdagingen en meningsverschillen

Hoewel patiënten veel interesse hebben in online mogelijkheden, zijn ze zich net als in vorige jaren nog niet goed bewust van de mogelijkheden die al worden geboden door hun eigen huisarts en ziekenhuis. Meer voorlichting over wat de huisarts aanbiedt, kan de patiënt hier meer inzicht in geven. Er zijn voor artsen ook uitdagingen als het gaat om het gebruik van eHealth in hun werk. Zo is het nog lastig om patiëntinformatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wisselen. Ook is de technische koppeling tussen een online dienst en het eigen informatiesysteem vaak moeilijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er volgens artsen niet genoeg financiële vergoedingen voor de tijd die nodig is om een eHealth-dienst te ontwikkelen. Artsen verschillen onderling van mening over de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in hun medische dossier. Ongeveer twee op de vijf huisartsen en medisch specialisten vindt dit gewenst en bijna de helft van de huisartsen en medisch specialisten vindt dit ongewenst. De eHealth-monitor 2015 geeft inzicht in de argumenten van artsen om de patiënt wel of geen online inzage te geven in zijn medische dossier.

Infographic

Nictiz heeft een Infographic ontwikkeld van de ehealth-monitor waarin u in één oogopslag de belangrijkste kengetallen ziet uit de eHealth-monitor 2015. U kunt de infographic als pdf bekijken in uw browser.

» Download Infographic eHealth-monitor 2015 (pdf)

Ehealth-monitor 2015 in English

The national eHealth monitor was conducted by Nictiz and NIVEL. The survey monitors the availability and use of eHealth applications by healthcare users and healthcare providers. The infographic in *.pdf is available in English. There is also a translation of the Management Summary and the Conclusions and Recommendations chapter​​.