Tussenrapport eHealth monitor 2015

Veertig procent van de chronisch zieken meet zelf gewicht, bloeddruk of bloedsuiker. Dat blijkt uit het tussenrapport eHealth-monitor 2015. Deze hebben Nictiz en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd.

VWS heeft vorig jaar heeft drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth.

Deze nulmeting maakt duidelijk dat het voor een verdere verspreiding van eHealth-toepassingen nodig is, dat het aanbod van elektronische communicatiemogelijkheden voor patiënten verder wordt versterkt. Ook is hiervoor nodig dat patiënten zich veel meer bewust worden van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg.

De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het tussenrapport eHealth-monitor 2015 en in een infographic.

Inzage medische gegevens

Op het moment van meten (voorjaar 2015) geef ongeveer tien procent van de chronisch zieken aan inzage te hebben gehad in hun medische gegevens via internet bij één of meerdere zorgverleners in het afgelopen jaar. Chronisch zieken blijken niet goed op de hoogte te zijn van inzagemogelijkheden in hun medische gegevens via het internet.

Zelfmetingen en telemonitoring

Van alle chronisch zieken doet nu veertig procent zelfmetingen, van de kwetsbare ouderen 36%. Het gaat dan om waarden als gewicht, bloeddruk of bloedsuikerwaarde. Ongeveer de helft van de mensen met een chronische ziekte die zelf meten en vier op de tien kwetsbare ouderen die zelf meten doen dit alleen voor zichzelf en delen de metingen niet met de zorgverlener. De reden voor zelf meten die het meest door mensen die meten wordt aangegeven, is het controleren of de meetwaarden binnen bepaalde grenzen blijven.

Beeldschermzorg en domotica

Resultaat nulmeting: Deze meting laat zien dat 5% van de mensen die thuis zorg ontvangen via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener.

De nulmeting hoort bij de eHealth-monitor 2015 die in het najaar van 2015 uitkomt.