Programma's

eID in de zorg

Door de toenemende online dienstverlening wordt er steeds meer gevoelige informatie uitgewisseld. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij zorgaanbieders en zaken regelen over onze gezondheid. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit.

Online Event

Speciaal voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers is er op 23 november een online evenement over digitale toegang.

Iedereen die binnen het zorgveld beleidsmatig of in de uitvoering werkzaam is bij een zorginstelling, leverancier of samenwerkingsorganisatie is welkom. Wij nodigen u daarom ook van harte uit om hieraan deel te nemen!

Aanmelden
eID update

Blijf per e-mail op de hoogte over nieuws, bijeenkomsten en oproepen rondom eID in de zorg. Meld u aan voor de eID update.

Aanmelden voor eID update
Introductiebijeenkomst TVS voor zorgaanbieders en leveranciers

Nictiz organiseert, in samenwerking met het Programma ‘Digitale toegang in de zorg’ (VWS), een aantal informatiebijeenkomsten over de ToegangVerleningService (TVS). In een online meeting van ongeveer 1 uur wordt stilgestaan bij het wettelijke kader, het aansluitproces, het benodigde assessment en de lessons learned vanuit de eerste gerealiseerde aansluitingen.

Er zijn meerdere sessies gepland:
01 september 10:30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders (VOL)
15 september 10:30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders (VOL)
06 oktober 10:30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor leveranciers
13 oktober 10:30 – 11.30 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders

Er zijn in totaal 20 plaatsen per sessie beschikbaar zodat iedereen de gelegenheid heeft om zoveel mogelijk vragen te stellen. Bij grote interesse volgt een nieuwe serie bijeenkomsten.

Meld je hier aan

Wat is een elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg?

Met een elektronisch identificatiemiddel (eID) kan een burger of vertegenwoordiger van een organisatie online diensten afnemen bij de overheid, zorginstelling of andere organisaties. Een eID is de digitale variant van het paspoort of de identiteitskaart. Je kunt ermee op afstand aangeven wie je bent (= identificatie) en aantonen dat je ook echt die persoon bent (= authenticatie).

eID in de zorg in vogelvlucht

Wat is een elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg? Wat betekent de Wet Digitale Overheid (WDO) voor de zorgsector? Lees in de factsheet eID op hoofdlijnen alle relevante informatie.

Publieke machtigingsvoorziening gereed via de TVS

Patiënten kunnen met deze voorziening uit eigen beweging een digitale machtiging afgeven aan een derde. De gemachtigde kan op zijn of haar beurt namens de patiënt online zaken regelen of zorgdiensten afnemen.

Met een digitale machtiging is het niet meer nodig dat de patiënt zijn/haar DigiD gegevens met de ander deelt. De publieke machtigingsvoorziening is daarmee een belangrijke nieuwe mijlpaal op het gebied van veilig inloggen.

Aansluiten op de machtigingsvoorziening? Bereid je voor

De publieke machtigingsvoorziening is gereed en beschikbaar via de TVS.

In een interactieve onlinebijeenkomst vertellen Hielke van Rijn (Ministerie VWS) en Bob van Os (Nictiz) over deze publieke machtigingsvoorziening en hoe je je als zorgaanbieder en leverancier op de implementatie van deze voorziening kunt voorbereiden.

Op dit moment zijn er geen nieuwe sessies gepland. Wilt u meer weten over machtigen of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met ons op via e-id@nictiz.nl. 

Roadmap machtigen

In eerste instantie richt de publieke machtigingsvoorziening zich op vrijwillig machtigen. Overige machtigingsfunctionaliteiten die voorzien zijn:

– Machtigingsvoorziening voor ouderlijk gezag
– Machtigingsvoorziening voor andere wettelijke vertegenwoordiging (o.a. bewindvoering)

TVS beschikbaar voor zorgaanbieders

De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de ToegangVerleningService (TVS), is in gebruik genomen. De TVS fungeert als koppeling naar alle erkende inlogmiddelen en routeert nu DigiD (niveau Laag en Substantieel). In een later stadium gaat de TVS ook machtigen, erkende private middelen en Europese inlogmiddelen (eIDAS) routeren, waardoor zorgaanbieders maar één koppelvlak hoeven te implementeren.

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programma ondersteunt, in samenwerking met Nictiz, alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS.

Bent u geïnteresseerd in een TVS-aansluiting? Neem dan contact met ons op via e-id@nictiz.nl