Programma's

eID in de zorg

Door de toenemende online dienstverlening wordt er steeds meer gevoelige informatie uitgewisseld. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij zorgaanbieders en zaken regelen over onze gezondheid. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit.
eID in de zorg in vogelvlucht

Wat is een elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg? Wat betekent de Wet Digitale Overheid (WDO) voor de zorgsector? Lees in de factsheet eID op hoofdlijnen alle relevante informatie.

eID update

Blijf per e-mail op de hoogte over nieuws, bijeenkomsten en oproepen rondom eID in de zorg. Meld u aan voor de eID update.

Aanmelden voor eID update
HagaZiekenhuis start met pilot routeringsvoorziening

Als eerste ziekenhuis in Nederland start HagaZiekenhuis met een pilot TVS. Binnen deze pilot wordt het patiënten mogelijk gemaakt om veilig in te loggen op hun persoonlijke portaal.

 

Lees het nieuwsbericht