Programma's

eID in de zorg

Door de toenemende online dienstverlening wordt er steeds meer gevoelige informatie uitgewisseld. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij zorgaanbieders en zaken regelen over onze gezondheid. Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit.
eID update

Blijf per e-mail op de hoogte over nieuws, bijeenkomsten en oproepen rondom eID in de zorg. Meld u aan voor de eID update.

Aanmelden voor eID update
Introductiebijeenkomst TVS voor zorgaanbieders en leveranciers

Op 25 november 2020 en 2 december 2020 organiseert Nictiz, in samenwerking met het Programma ‘Digitale toegang in de zorg’ (VWS), een introductiebijeenkomst over de ToegangVerleningService (TVS). In een online meeting van ongeveer 1 uur wordt stilgestaan bij het wettelijke kader, het aansluitproces, het benodigde assessment en de lessons learned vanuit de eerste gerealiseerde aansluitingen. 

Er zijn zes sessies gepland:
25 november: 09:00 – 10:00 uur | Introductie TVS voor ICT-leveranciers (VOL)
25 november: 11:00 – 12:00 uur | Introductie TVS voor ICT-leveranciers (VOL)
25 november: 13:00 – 14:00 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders (VOL)
25 november: 15:00 – 16:00 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders (VOL)
2 december: 13:00 – 14:00 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders (VOL)

2 december: 11:00 – 12:00 uur | Introductie TVS voor zorgaanbieders

Er zijn in totaal 15 plaatsen per sessie beschikbaar om zo iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen vragen te stellen. Bij grote interesse volgt een nieuwe serie bijeenkomsten. 

Meld je hier aan

eID in de zorg in vogelvlucht

Wat is een elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg? Wat betekent de Wet Digitale Overheid (WDO) voor de zorgsector? Lees in de factsheet eID op hoofdlijnen alle relevante informatie.

Eerste aansluitingen TVS van start

Eind juni is een eerste serie van aansluitingen op de TVS  van start gegaan. Door het programmateam en de ketenpartners wordt het aansluitproces volledig doorlopen en waar nodig geoptimaliseerd. In september volgt dan een grootschalige uitrol van de TVS. In samenwerking met koepelorganisaties, VIPP-programma’s en de dienstverlenende partijen (DICTU en Logius) is hiervoor een aansluitkalender gemaakt.

Bent u geïnteresseerd in een TVS-aansluiting? Neem dan contact met ons op via e-id@nictiz.nl