Communicatie toolkit Veilig inloggen in de zorg

In de webshop kun je kosteloos communicatiemiddelen downloaden en/of bestellen van de campagne 'Veilig online zorgzaken regelen? Een fijn IDee!', ter ondersteuning van de communicatie aan patiënten. Je treft hier onder andere aan: webbanners in verschillende formaten, een flyer, poster en een filmpje voor vertoning op digitale schermen.

DigiD app met eenmalige ID-check

De informatie in deze toolkit gaat uit van de DigiD app en de eenmalige ID-check en dan specifiek: hoe kan ik me als patiënt alvast voorbereiden?

In de communicatie adviseren BZK en VWS je rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

Wij raden aan om – als u over DigiD communiceert – altijd uit te gaan van deze variant van DigiD, ook als je DigiD-aansluiting nog niet op dat niveau is afgesteld. Zo stimuleren we samen dat zoveel mogelijk patiënten de app downloaden en hierin de ID-check gaan doen.
Gebruik altijd de teksten zoals beschikbaar gesteld via de communicatietoolkit. Op deze manier waarborgen we dat er op eenduidige manier wordt gecommuniceerd over DigiD. Dat komt de herkenbaarheid voor patiënten ten goede.
Voor alle digitale communicatiemiddelen geldt dat je voor meer informatie kunt verwijzen naar een speciaal hiervoor ingerichte pagina: www.digid.nl/fijnidee
Wil je meer weten over veilige digitale toegang en wat de routeringsvoorziening TVS voor jou als zorgaanbieder kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang/voor-zorgaanbieders

Colofon en contact

Deze toolkit wordt aangeboden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nictiz vormt het eerste aanspreekpunt voor zorgaanbieders die vragen hebben over de toolkit of de ontwikkelngen rondom veilige digitale toegang in het algemeen. We zijn bereikbaar via e-ID@nictiz.nl. Vragen over uw bestelling kunt u stellen aan Xerox Overheid repro via orders@xnloverheid.nl.