eID in de zorg

Pilots eID in de zorg

​​​​​​​​​​In 2016 zijn onder de regie van Nictiz zes Idensys pilots uitgevoerd. Dit om de werking van de inlogmiddelen en het eID-stelsel in de zorgsector te toetsen. Opvallend was de diversiteit van enerzijds de soort pilotorganisaties (aanbieders van patiëntportalen, (academische) ziekenhuizen, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken) en anderzijd​s ​de patiëntpopulatie, waarbij veel aandacht is besteed aan de minder digivaardigen en (chronisch zieke) ouderen.

​Pilots​​

De volgende dienstverleners in de zorg nemen deel aan de pilots (deze pilots hebben de eID middelen van Idensys beproefd):

  • Fysiomanager – een softwareleverancier voor paramedici voor administratie en EPD.
  • Isala – een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties (Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde).
  • Meddex – een leverancier van Interoperabiliteit.
  • PAZIO – maakt deel uit van UMC Utrecht en biedt een eHealth platform voor zorg en welzijn.
  • Pharmeon – een leverancier van websites, patiëntportalen en apps voor eerstelijns zorgpraktijken.
  • UMC Utrecht​ – een academisch ziekenhuis.

Belangrijkste bevindingen uit de pilots

Tijdens de pilots is het volgende getoetst:

  • Zijn de inlogmiddelen in het algemeen goed inzetbaar?
  • Hoe verloopt de implementatie op technisch en organisatorisch gebied​?​

​Onderstaande bevindingen zijn gebaseerd op het evaluatierapport van Panteia (lees hier het volledige rapport ‘Deelnemersonderzoek Idensys-pilots’​):​

1. Positieve ervaringen met het gebruik van de eID middelen

​​Zowel de realisatie van de technische aansluitingen als de ingebruikname van de inlogmiddelen verliep zonder grote problemen. Dienstverleners in de zorg en patiënten waren overwegend positief over het dagelijks gebruik van de middelen.​

2. De implementatie vraagt om extra inspanning van zorgorganisaties en patiënten

De eenmalige (technische) opstartstappen vraagt van dienstverleners in de zorg een significante inspanning. Daarnaast ervaren patiënten het eenmalige aanvraag- en uitgifteproces van de inlogmiddelen als lastig. Dit geldt met name voor de digivaardige en oudere deelnemers aan de pilots.

 

3. ​Voor zowel dienstverleners in de zorg als patiënten is nut en noodzaak van eID onduidelijk

Door onduidelijkheid over de meerwaarde van het eID-stelsel, is er een beperkte respons op het verzoek om deel te nemen aan de pilots.

4. ​Behoefte aan meer helderheid

Pilotorganisaties ervaren het aansluiten op het eID-stelsel als complex. Onvoldoende informatie over de invoering, werking en de koste van het stelsel speelt hierbij een grote rol.

5. ​Learning by doing aanpak

Door het eID-stelsel stapsgewijs in de praktijk te toetsen worden kansen en risico’s tijdig zichtbaar. Hierdoor kan er, indien nodig, op tijd worden bijgestuurd zodat het beleid aansluit op de dagelijkse praktijk van de dienstverleners in de zorg.