eID in de zorg

Veelgestelde vragen

Aan welk betrouwbaarheidsniveau moet de online dienstverlening van mijn organisatie voldoen?
Aan welk betrouwbaarheidsniveau​ online dienstverlening moet voldoen is afhankelijk van welk soort gegevens worden uitgewisseld. Voor het uitwisselen van medische gegevens is minimaal niveau ‘substantieel’ vereist. Het onderzoek van PrivacyCare en PBLQ concludeert dat voor de uitwisseling van medische gegevens minimaal niveau ‘substantieel’ noodzakelijk is. Het hoogste niveau is vereist als het gaat om gegevens waarop het medisch beroepsgeheim van de zorgverlener rust. Meer over betrouwbaarheidsniveaus >

Wat gaat eID mijn organisatie kosten?
Momenteel is er nog geen afstemming over het financieringsmodel. Naar verwachting zullen burgers de inlogmiddelen financieren en de dienstverlener in de zorg heeft te maken met kosten voor het aansluiten, beheer en de transacties.

Per wanneer treedt de eIDAS-verordening in werking?
Vanaf september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inl​oggen met hun eigen nationale inlogmiddel. In de zorgsector geldt dit voor onder andere alle UMC’s en zorgverzekeraars. Op digitaleoverheid.nl kunt u m​eer lezen over de eIDAS-verordening.