eID in de zorg

Veelgestelde vragen

Kunt u uw vraag niet vinden? Stuur dan een e-mail naar e-id@nictiz.nl.

Aan welk betrouwbaarheidsniveau moet de online dienstverlening van mijn organisatie voldoen?
Aan welk betrouwbaarheidsniveau​ online dienstverlening moet voldoen is afhankelijk van welk soort gegevens worden uitgewisseld. Voor het uitwisselen van medische gegevens is minimaal niveau ‘substantieel’ vereist. Lees de handreiking ‘Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening’ (Forum Standaardisatie, november 2016) voor meer informatie. Het onderzoek ‘Betrouwbaarheidsniveaus patiëntauthenticatie bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg​’, uitgevoerd door PrivacyCare en PBLQ in opdracht van het ministerie van VWS, richt zich specifiek op de zorg.

Per wanneer treedt de eIDAS-verordening in werking?
Vanaf september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inl​oggen met hun eigen nationale inlogmiddel. In de zorgsector geldt dit voor onder andere alle UMC’s en zorgverzekeraars. Op digitaleoverheid.nl​ kunt u m​eer lezen over de eIDAS-verordening.

Wat gaat eID mijn organisatie kosten?
Momenteel is er nog geen afstemming over het financieringsmodel. Naar verwachting zullen burgers de inlogmiddelen financieren en de dienstverlener in de zorg heeft te maken met kosten voor het aansluiten, beheer en de transacties.

​​Per wanneer moeten organisaties aan de nieuwe Europese privacyregels voldoen?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf 25 mei 2018 toegepast. Vanaf die dag moeten organisaties aan deze nieuwe regels voldoen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden overige veelgestelde vragen over AVG beantwoord.