eID in de zorg

Wat betekent eID voor de zorg?

Er is een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig waarmee men bij dienstaanbieders in de zorg kan inloggen. Dit hogere niveau is nog niet gerealiseerd.

Door onder andere de wet Cliëntenrechten, de eHealth doelstellingen van ministerie VWS en de outcome doelen van het Informatieberaad moeten op korte termijn stappen worden gezet. Ook een belangrijke stimulans zijn landelijke programma’s als:

  • Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)​ stimuleert dienstverleners in de zorg extra stappen te zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Vanzelfsprekend vraagt dit nationale programma en nieuwe online dienstverlening om randvoorwaardelijke garanties ten aanzien van de realisatie van de digitale toegangscontrole. ​
  • In het M​edMij programma​ worden standaarden ontwikkeld voor de uitwisseling van medische gegevens. De patiënt krijgt via het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO) toegang tot zijn/haar medische gegevens. Daarnaast kan de patiënt de regie voeren over de manier waarop informatie-uitwisseling rondom zijn/haar dossier plaatsvindt. Dit is een belangrijke voorziening wat vraagt om een uiterst zorgvuldige waarborging van het vaststellen van de identiteit van een patiënt en/of zorgverlener (eID). ​