eID in de zorg

Wat is eID?

Elektronische identiteit (eID) is een proces waarbij bezoekers van online diensten inloggen met hun digitale “paspoort”. De term eID wordt gebruikt als overkoepelende term. Inloggen kan met verschillende middelen, bijvoorbeeld DigiD.

In het inlogproces wordt gevraagd wie iemand is (identificatie). Vervolgens wordt gecontroleerd of diegene daadwerkelijk is wie hij/zij zegt te zijn (authenticatie).

Waarom eID?

We willen veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen en zaken regelen via internet. Om die reden werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit. De Wet digitale overheid (WDO) regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online diensten.

Meer over de Wet digitale overheid

Veiligheid en privacy

Veilig inloggen wordt steeds belangrijker. Er komt steeds meer online dienstverlening, waarbij het om persoonlijke gegevens gaat. Nieuwe en verbeterde inlogmiddelen geven meer zekerheid over iemands identiteit. Dat zorgt voor de bescherming van privacy en maakt fraude moeilijker.

Verhogen betrouwbaarheidsniveau

Om de online dienstverlening in de (semi-)publieke sector te kunnen uitbreiden, is het noodzakelijk dat een elektronisch identificatiemiddel een hogere mate van veiligheid heeft. Denk aan het inzien van medische en strafrechtelijke gegevens.
Meer over betrouwbaarheidniveaus in de zorg

Continuïteit

Met de toename van de digitale dienstverlening is het belangrijk dat burgers altijd online kunnen inloggen. Door te zorgen voor meerdere manieren van inloggen (extra middelen naast DigiD) wordt dat mogelijk. Hiermee wordt de continuïteit van digitale dienstverlening gewaarborgd.

 

Alternatieve inlogmiddelen

Naast de verhoging van het betrouwbaarheidsniveau komen er één of meerdere extra inlogmiddelen beschikbaar. Deze middelen worden uitgegeven door private partijen. Dit borgt de continuïteit van de dienstverlening.

Versterken DigiD

DigiD blijft bestaan en krijgt een hoger betrouwbaarheidsniveau. Hierdoor wordt het voor overheidsorganisaties en zorginstellingen mogelijk om meer diensten online aan te bieden.