eID in de zorg

eIDAS-verordening: Europese toegang voor burgers en bedrijven

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 29 september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

Verplichting voor publieke domein

De eIDAS-verordening​ is bepalend voor de inhoud van de eisen die zullen worden gesteld aan het eID. De verordening verplicht organisaties in het publieke domein om Europese burgers met goedgekeurde eID inlogmiddelen toegang te geven tot hun online dienstverlening.

Zorgsector

Voor de zorgsector betekent dit dat onder andere UMC’s en zorgverzekeraars voor september 2018 hun eID voorziening hiervoor moeten hebben ingericht. Voor overige organisaties, die veel te maken hebben met Europese patiënten, geldt dat zij vrijwillig gebruik kunnen maken van inlogmiddelen die deze Europese toegang mogelijk maken.  ​

De Europese wetgeving wordt verder aangevuld met nationale eisen voor onder andere de werking, veiligheid, betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de inlogmethoden. Deze eisen zullen een onderdeel worden van de Wet Digitale Overheid.

Meer informatie

Ga naar pagina eID in de zorg