Programma's

Internationaal

Vanuit het thema Internationaal is Nictiz actief op Europees niveau, werkt Nictiz aan bilaterale samenwerkingen binnen Europa, participeert Nictiz in Europese projecten en zet Nictiz projecten op die Nederland met Europa verbinden. Daarnaast werkt Nictiz ook in verschillende samenwerkingsverbanden.

De basis van alle activiteiten is het mogelijk maken van grensoverschrijdende zorg en in de slipstream daarvan het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek met een set aan data die de grenzen overschrijdt.
Daarnaast is Nictiz actief bij mondiale standaardisatieorganisaties zoals HL7, IHE, SNOMED International, LOINC en DICOM. De kennis op dit gebied wordt benut voor (inter)nationale beleidsstukken en projecten.

Beleidsondersteuning

De focus van Nictiz in haar internationale activiteiten ligt op het mogelijk maken van de uitwisseling van zorginformatie en het ter beschikking stellen van die informatie aan zorgprofessionals en burgers. Daaruit volgen activiteiten op het gebied van beleid, architectuur, standaarden en profielen. Ook lopen er projecten en worden projecten opgestart om alles wat reeds is uitgedacht in de praktijk te brengen.

Om de landing van internationale projecten in Nederland mogelijk te maken, werkt Nictiz nauw samen met zorgpartijen in Nederland. Ook andere belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordiging worden aangehaakt. Tot slot betrekt Nictiz organisaties in Nederland bij de projecten die op een bepaald gebied al kennis en kunde hebben.

 

Experts

Maayke Klinkenberg

Sr. e-health adviseur Internationaal Klinkenberg@nictiz.nl

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal Bruin@nictiz.nl

Elise Peters

E-health adviseur Internationaal Peters@nictiz.nl

Vincent van Pelt

Sr. e-health adviseur Internationaal Pelt@nictiz.nl