Internationaal

Informatie-uitwisseling in de zorg houdt niet op bij de Nederlandse grens. We werken intensief samen met Europese en internationale partners, nemen deel in Europese projecten en delen actief onze kennis en ervaring over interoperabiliteit en standaardisatie. We werken er constant aan om Europa met Nederland te verbinden en omgekeerd.

Internationale standaardisatie

De mobiliteit van burgers neemt toe. Ze doen steeds vaker een beroep op de zorg buiten hun thuisland. Wij gebruiken ons internationale netwerk om nieuwe of andere mogelijkheden van internationale standaardisatie van informatie-uitwisseling te bevorderen. Daarin vertolken we steeds meer een hoofdrol en werken we intensief samen met het ministerie van VWS.

Waarom Europa?

Deze vraag horen we vaak. Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen.

Download het paper:

Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van informatie-uitwisseling in de zorg

Why Europe? The importance of a joint European approach to information exchange in healthcare (English)

Bekijk het artikel in ICT&health:

Nictiz: het nut van Europa, voor Nederland

Internationale samenwerking

Wij werken samen op drie niveaus:

  1. Buurlanden
  2. Europees
  3. Internationaal

Kijk aan de rechterkant op deze pagina voor meer informatie over deze samenwerkingen.

Experts

Elise Peters

Teamlead Internationaal

Esther Peelen

Adviseur Internationaal

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal

Maayke Klinkenberg

Adviseur Internationaal

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal