Internationaal

Vanuit het thema Internationaal is Nictiz actief op Europees niveau, werkt Nictiz aan bilaterale samenwerkingen binnen Europa, participeert Nictiz in Europese projecten en zet Nictiz projecten op die Nederland met Europa verbinden. Daarnaast werkt Nictiz ook in verschillende samenwerkingsverbanden.
Waarom is grensoverschrijdende informatie-uitwisseling belangrijk? Wat is de rol van de zorgverlener en patiënt? Kijk en luister hoe wij samen met het ministerie van VWS de uitdagingen aanpakken.

 

Grensoverschrijdende zorg

De basis van alle activiteiten is het mogelijk maken van grensoverschrijdende zorg en in de slipstream daarvan het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek met een set aan data die de grenzen overschrijdt.
Daarnaast is Nictiz actief bij mondiale standaardisatieorganisaties zoals HL7, IHE, SNOMED International, LOINC en DICOM. De kennis op dit gebied wordt benut voor (inter)nationale beleidsstukken en projecten.

Beleidsondersteuning

De focus van Nictiz in haar internationale activiteiten ligt op het mogelijk maken van de uitwisseling van zorginformatie en het ter beschikking stellen van die informatie aan zorgprofessionals en burgers. Daaruit volgen activiteiten op het gebied van beleid, architectuur, standaarden en profielen. Ook lopen er projecten en worden projecten opgestart om alles wat reeds is uitgedacht in de praktijk te brengen.

Om de landing van internationale projecten in Nederland mogelijk te maken, werkt Nictiz nauw samen met zorgpartijen in Nederland. Ook andere belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordiging worden aangehaakt. Tot slot betrekt Nictiz organisaties in Nederland bij de projecten die op een bepaald gebied al kennis en kunde hebben.

 

Experts

Elise Peters

Teamlead Internationaal +31641082405 Peters@nictiz.nl

Esther Peelen

Adviseur Internationaal +31651933195 peelen@nictiz.nl

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal +31628464010 Bruin@nictiz.nl

Maayke Klinkenberg

Adviseur Internationaal +31686863570 Klinkenberg@nictiz.nl