Programma's

Internationaal

Digitalisering is niet alleen een nationale aangelegenheid. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan één digitale markt voor onder meer handel, telecom, logistiek en de zorg. Doel is Europese burgers en bedrijven vrije beweging in Europa te bieden en op wereldniveau te kunnen concurreren. Wat betreft gezondheidszorg is de Europese ambitie om haar burgers overal toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens, ongeacht het land van herkomst. Hun gezondheidsgegevens dienen dus ook over de grens beschikbaar te zijn. Nictiz is internationaal betrokken bij de digitalisering van de gezondheidszorg op drie deelonderwerpen: gegevensuitwisseling, beleidsondersteuning en kennisuitwisseling.

Gegevensuitwisseling

De verschillende lidstaten in Europa werken samen om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken. Ook Nederland is aangesloten bij dit initiatief. Nictiz en ICTU werken hierin samen binnen het project PIEZO (Project Implementatie Europese Zorgdiensten). Naast gegevensuitwisseling op Europees niveau is Nictiz namens Nederland betrokken bij het verkennen van een laagdrempelige manier van grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens met de Benelux en Duitsland.

Beleidsondersteuning

Om op Europees niveau e-health beleid mogelijk te maken is het eHealth Network (eHN) opgericht. Dit netwerk bestaat uit één deelnemer per lidstaat van de ministeries van Volksgezondheid. Onder dit eHN vallen programma’s (JAseHN en eHAction) waar gezamenlijk wordt gewerkt aan strategische beleidsdocumenten en –instrumenten. Deze hebben als doel ondersteuning te bieden aan politieke discussies tussen het eHN, de lidstaten en de Europese Commissie en samenwerking te stimuleren. Nictiz is in beide programma’s werkpakketleider (geweest) en coördineert het creëren van deze beleidsdocumenten en –instrumenten.

Kennisuitwisseling

In samenwerking met HIMSS Europe, VMBI en Cognicum organiseert Nictiz de HIMSS Dutch Community. Deze community bestaat uit Nederlandse professionals die zich bezighouden met technologie in de zorg. Het doel van de community is het creëren van kennisuitwisseling tussen alle partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van technologie in de zorg, in binnen- en buitenland. Twee keer per jaar vinden er HIMSS conferenties plaats waar de Dutch Community samenkomt om kennis uit te wisselen en samen te werken aan relevante onderwerpen. Het verbinden van alle e-health stakeholders wordt eveneens gedaan door EHTEL. Nictiz is verbonden aan EHTEL via het ELO netwerk. Dit is een netwerk van nationale en regionale e-health expertisecentra. Tijdens conferenties en bijeenkomsten wordt ook op dit niveau tussen de verschillende lidstaten kennis en ideeën uitgewisseld. Kennisuitwisseling met standaardisatie-organisaties en organisaties die profielen definiëren vindt plaats op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Nictiz is lid van IHE Nederland en IHE International, en neemt (op verzoek van onder meer RSO Nederland) ook actief deel aan projecten die relevant zijn voor het landelijk kunnen opschalen van XDS-netwerken in Nederland. Een daarvan is de Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Tijdens de IHE Connectathon is in opdracht van de ministeries van VWS en EZ het meerdaags congres Weekonnect georganiseerd met interoperabiliteit als thema. Nictiz heeft als lid van de programmacommissie de inhoud van dit congres mede vastgesteld. Ten slotte is Nictiz namens Nederland aangesloten bij SNOMED International. SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel dat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen bevat. Het SNOMED CT Release Center faciliteert Nederlandse zorginstellingen, ICT leveranciers en andere organisaties in de implementatie van SNOMED CT.