Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen

Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen in Duitsland werken actief met elkaar samen ten behoeve van levertransplantaties voor patiënten. Nederlandse patiënten kunnen in Uniklinik RWTH Aachen een levertransplantatie ondergaan, terwijl vooronderzoeken en controles in Maastricht UMC+ plaatsvinden. Per jaar zijn er ongeveer 40 Nederlandse patiënten waarvan Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen patiëntgegevens verzamelen, bijvoorbeeld via onderzoeken. Deze gegevens worden veelal fysiek uitgewisseld .

De gewenste situatie is om deze gegevens digitaal met elkaar uit te wisselen, zodat de arts niet meer verantwoordelijk is voor deze fysieke overdracht, de gegevens niet opnieuw verwerkt hoeven te worden in Aken en CD’s niet opnieuw gebrand hoeven te worden. Om dit resultaat te behalen werken beide organisaties binnen het project Grensstreken met Nictiz aan het schetsen van de huidige en de gewenste situatie en het maken van een actieplan. Hierbij ligt de focus op de uitwisseling van medische beelden. Maastricht UMC+ en Nictiz werken ook samen in nationale projecten die overlap hebben, zoals nationale en regionale XDS ontwikkelingen en DVDexit. De opgedane kennis en ervaringen van zowel de internationale als nationale projecten worden zo optimaal benut.

Expert

Elise Peters

Teamlead Internationaal +31641082405 Peters@nictiz.nl