PIEZO: Programma Implementatie Europese Zorgdiensten

Toenemende mobiliteit van burgers tussen de EU-landen maakt dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land. Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken werkt de Europese Unie met de lidstaten aan een internationale infrastructuur, de zogenaamde eHealth Digital Services & Infrastructure (eHDSI). Nederland sluit aan op dit stelsel van nationale contactpunten met een eigen landelijk contactpunt genaamd Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Via het NCPeH kunnen zorgprofessionals patiëntsamenvattingen digitaal gaan ophalen van patiënten uit EU-landen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben.

Toekomstbeeld

Een Spaanse toeriste in Amsterdam wordt aangereden door een auto. Zij meldt zich aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam. De verpleegkundige die de triage doet, vraagt via het NCPeH de patiëntsamenvatting op van de patiënt in Spanje. De Spaanse toeriste heeft hiervoor eerst toestemming gegeven. Het NCPeH van Nederland neemt contact op met het NCPeH van Spanje. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts in de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toeriste beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Voorgestelde oplossing

De Nederlandse zorgprofessional maakt na authenticatie via een webportaal contact met het Nederlandse NCPeH. Dit NCPeH maakt contact met het NCPeH van het land van herkomst van de patiënt die de behandeling nodig heeft. Dit buitenlandse NCPeH haalt de patiëntsamenvatting in het eigen land op en stuurt die terug naar het Nederlandse NCPeH. Vervolgens krijgt de zorgprofessional de patiëntsamenvatting te zien in het portaal. De patiëntsamenvatting wordt niet alleen in het Nederlands geleverd maar ook in het Engels en in de taal van de buitenlandse patiënt (zodat deze eventueel zelf kan meelezen en verduidelijken).

Programmabureau PIEZO

Het ministerie van VWS heeft ICTU en Nictiz de opdracht gegeven om het programmabureau PIEZO in te richten. Het programmabureau verzorgt het opzetten van een NCPeH en begeleidt de ziekenhuizen met de aansluiting daarop. Dit programma loopt tot september 2021. Programmateam:

  • ICTU: programmamanager, secretaris, communicatie, enterprise architect, coördinerend-adviseur
  • Nictiz: stuurgroeplid, adviseur ziekenhuizen

Stand van zaken

De ziekenhuizen Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 11 september 2018 een Intentie tot Samenwerking ondertekend om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maayke Klinkenberg.

Expert

Maayke Klinkenberg

Adviseur Internationaal