UNICOM

UNICOM is de afkorting van Up-scaling the global univocal identification of medicines. Het is een project binnen het HORIZON 2020 programma van de Europese Commissie. Het doel is veilige grensoverschrijdende elektronisch voorschrijven en verstrekking (ePrescription en eDispensation) en effectieve geneesmiddelenbewaking.

Wat is project UNICOM?

UNICOM houdt zich bezig met de implementatie van de ISO-suite (International Organization for Standardization) van IDMP-standaarden (IDentification of Medicinal Products). Deze standaarden spelen een essentiële rol in de voorziening van juiste en complete digitale informatievoorziening rondom geneesmiddelen. De werkzaamheden omvatten de verdere ontwikkeling, het testen, de tenuitvoerlegging en de verspreiding van deze standaarden voor regelgevende doeleinden van de nationale geneesmiddelenautoriteiten en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Om te zorgen dat de IDMP-standaarden worden ingebed bij nationale geneesmiddelenautoriteiten en binnen internationale standaarden zoals HL7 en SNOMED International, is kennisoverdracht en afstemming nodig.

In Nederland zijn het CBG, Z-Index, de NEN en Nictiz bij UNICOM betrokken. Het CBG en Z-Index zorgen ervoor dat de IDMP-standaarden straks zijn toegepast in hun systemen.

Waarom project UNICOM?

Met ruim 41 partners in 18 EU-landen zet UNICOM zich in voor betere patiëntveiligheid en betere gezondheidszorg voor iedereen.

Eenzelfde geneesmiddel kan in verschillende Europese landen onder een verschillende naam zijn geregistreerd en geautoriseerd. Of: twee verschillende geneesmiddelen hebben in verschillende landen dezelfde naam. Hoe weet je dan nog welk middel jij nodig hebt? UNICOM zorgt ervoor dat betrouwbare informatie over het geneesmiddel beschikbaar is, waar in Europa je ook bent. Zo weet je dat je het middel krijgt, dat je thuis gewend bent, ook al heeft het een andere naam of is het geschreven in een andere taal.

Handig en veilig!

Wat is de rol van Nictiz in project UNICOM?

Nictiz draagt bij aan de creatie van een Europese ‘Community of Expertise’. Deze Community zet zich in voor de juiste toepassing van de IDMP- en hieraan gerelateerde standaarden door de verschillende organisaties en ondersteunt zo de implementatie ervan.

Met wie werken we samen?

In project UNICOM werkt Nictiz o.a. samen met:

CBGEDQMIHE-EuropeWHO-Oslo
CENGS1ISOWHO-UMC
SNOMED-InternationalHL7 EuropeMeDRAZ-index
NENI~HD

Voor een volledige lijst van samenwerkende organisaties kun je kijken op de website van het UNICOM project.

Expert

Esther Peelen

Adviseur Internationaal