Medicatieproces

​​​​​​​​​​​​​​​​Jaarlijks komen vele duizenden mensen in het ziekenhuis terecht door medicatie-incidenten. Om de juiste medische beslissingen te kunnen nemen, is het essentieel dat zorgverleners een actueel en compleet medicatieoverzicht van patiënten hebben. Op basis van dat overzicht kunnen systemen ook beslissingsondersteuning bieden, bijvoorbeeld over interacties bij het gebruik van meerdere medicijnen. Nu worden wijzigingen in doseringen, eerder stoppen of juist langer gebruiken van medicijnen én het daadwerkelijke gebruik van de patiënt niet uitgewisseld.

Zorgbreed medicatiegegevens uitwisselen

Gebruik van de informatiestandaard Medicatieproces maakt actueel inzicht in medicatiegegevens mogelijk.
Informatie over medicijnen die zijn voorgeschreven, verstrekt, toegediend en gebruikt, wordt met de standaard uitgewisseld tussen zorgverleners en met de patiënt. Zo draagt de standaard bij aan betere medicatieveiligheid.
De informatiestandaard Medicatieproces (v 9.02) is opgeleverd en wordt op dit moment getest.

Bouwstenen medicatieproces

De vier stappen in het medicatieproces, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, zijn de basis voor het registreren en uitwisselen van informatie. Er is een scheiding tussen therapeutische en logistieke gegevens aangebracht. Dit heeft als voordeel dat in het medicatieoverzicht duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. In deze animatie en factsheet worden de bouwstenen​ toegelicht.

​Betrokken partijen

De informatiestandaard Medicatieproces is tot stand gekomen in samenwerking met koepelorganisaties van zorgverleners en patiëntenorganisaties. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het programmabureau via medicatieproces@nictiz.nl.