Gespecificeerde Toestemming (GTS)

​​​​Het elektronisch beschikbaar stellen van medische gegevens aan andere zorgverleners mag alleen met toestemming van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 gaat deze toestemming een stapje verder en kan iedere Nederlander, volgens de nieuwe Wet Cliëntenrechten, digitaal vastleggen welke zorgaanbieders welk soort gegevens beschikbaar mogen stellen aan bepaalde beroepsgroepen: gespecificeerde toestemming.

​Meer regie op uitwisseling medische gegevens voor patiënt

Digitalisering geeft zorgverleners mogelijkheden om steeds beter en sneller gegevens uit te wisselen die van belang zijn voor de behandeling van een patiënt. En het geeft patiënten mogelijkheden om meer regie te voeren op hun medische gegevens en gezondheid, door bijvoorbeeld zelf gegevens bij te houden en te delen met behandelaars. De kansen die digitalisering biedt, vragen ook om afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. In de nieuwe Wet Cliëntenrechten is daarom vastgelegd onder welke voorwaarden medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld en ingezien.

Online toestemmingsprofiel​​

Partijen uit de zorg werken in het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) samen aan een praktische oplossing voor het vastleggen, inzien en beheren van deze toestemmingen waarbij de patiënt meer regie krijgt op het elektronisch delen van zijn gegevens én zorgverleners zich kunnen blijven focussen op het bieden van de beste medische zorg aan de patiënt.

Toestemmingen vastleggen en beheren kan straks met behulp van drie componenten waar alle zorginformatiesystemen op kunnen aansluiten: toestemmingsbeheer waarmee patiënten hun toestemmingen kunnen vastleggen, wijzigen of intrekken, een toestemmingscatalogus die de juiste toestemmingsvragen samenstelt en een toestemmingsregister waarin de toestemmingen worden opgeslagen en raadpleegbaar zijn.

Het elektronisch uitwisselingssysteem van de zorgverlener haalt bij de centrale voorziening GTS op of de patiënt toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van gegevens. Als er toestemming is, kunnen de gegevens die noodzakelijk zijn voor die behandelende zorgverlener worden uitgewisseld. De patiënt kan op ieder gewenst moment zijn toestemming aanpassen.

Planning en aanpak

De Wet Cliëntenrechten stelt specifieke eisen aan de mogelijkheden voor het vastleggen van toestemmingen. Daarbij wordt gezocht naar een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke oplossing

Bovendien moet het toestemmingsprofiel aansluiten op verschillende zorginformatiesystemen en uitwisselingsinfrastructuren. Hiervoor zijn verschillende technische oplossingen mogelijk die in een aantal stappen in een testomgeving, een Proof-of-Concept, worden beproefd en verfijnd. Hierna worden de beveiligingsmaatregelen en snelheid getest in een werkomgeving, een pilot. Als ook deze testfase probleemloos verloopt, wordt Gespecificeerde Toestemming in productie genomen en kunnen leveranciers en uitwisselingsinfrastructuren in 2020 Gespecificeerde Toestemming in bestaande informatie- en registratiesystemen inbouwen.

​Meer informatie

Koepelorganisaties van zorgverleners 
(ActiZ, GGZ Nederland, InEen, KNMG, KNMP, LHV, NFU, NVZ) en Patiëntenfederatie Nederland werken samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ZN en Nictiz aan een praktische oplossing voor het geven van gespecificeerde toestemming. Nictiz is als adviseur betrokken bij de uitvoering van het programma. Voor vragen over de rol van Nictiz kunt u contact opnemen met Quintus Bosman.

Voor vragen of meer informatie over het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) kunt u contact op met Tosca Noorlander, programmasecretaris.