Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

​​​​​​De participatie van patiënten in hun eigen behandeling wordt steeds belangrijker. Als patiënten meer mogelijkheden krijgen om actief te participeren in hun behandeling, worden zij in staat gesteld om meer regie over hun eigen behandeling te nemen. In het programma Patiëntparticipatie en medicatieveiligheid, dat in 2015 is afgerond lag de focus op patiëntparticipatie in de behandeling met medicatie.

Op veel momenten in het zorgproces ontbreekt het actuele overzicht van medicijnen die patiënten op dat moment daadwerkelijk gebruiken. Een onvolledig dossier kan onder meer leiden tot onnodige fouten in de medicatie en daarmee ook onnodige spoedopnames in het ziekenhuis.

Actievere rol patiënt

Om het actueel medicatie overzicht compleet te maken is de patiënt de belangrijkste bron van informatie. Hij is de enige die precies weet welke medicijnen hij daadwerkelijk gebruikt en welk effect de medicatie op hem heeft. Het ligt daarom voor de hand om te stimuleren dat de patiënt een actievere rol neemt in zijn behandeling met medicatie. Voor de patiënt zelf is het fijn als hij het medicijngebruik, de effecten en ervaringen met zijn behandelaar kan delen. Als een behandelaar hier vervolgens iets mee doet kan dit leiden tot een betere behandeling voor de patiënt. Om dit mogelijk te maken, moet het medicatieoverzicht beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. In dit overzicht kan de patiënt aangeven hoe hij de medicatie gebruikt en welke effecten het heeft. Door middel van eHealth kan patiëntparticipatie digitaal vormgegeven worden.

Medicatieveiligheid

In het programma ‘Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid’ van Nictiz kregen patiënten via een app of een website toegang tot hun medicatiedossier zoals deze bekend is bij de ‘eigen’ apotheek. Zo hadden zij de mogelijkheid om daarin aan te geven of en hoe zij de getoonde medicatie gebruikten en of er nog andere geneesmiddelen gebruikt werden. Daarnaast konden zij hun ervaringen delen over bijvoorbeeld bijwerkingen, allergieën en het effect van de behandeling. Langs deze (digitale) weg konden patiënten hierover communiceren met de apotheek, huisarts en/of specialisten bij wie zij in behandeling waren. Het actuele en verrijkte medicatiedossier kon leiden tot minder medicatie gerelateerde zorgincidenten en een betere ervaring van kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor waren dat alle zorgprofessionals op de hoogte waren van het medicatiegebruik van de patiënt, de patiënt beter begreep welke medicatie hij slikte en beslissingen door patiënten en zorgprofessionals gezamenlijk genomen konden worden.

Toegang eigen medicatiedossier

In zeven deelnemende regio’s in Nederland hadden patiënten digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier en kregen zij de mogelijkheid om dit te actualiseren en/of te verrijken met eigen informatie. Nictiz en de deelnemende regio’s onderzochten hoe de patiënt dit ervoer en wat het effect was op de participatie. De kennis en ervaring die met dit programma zijn opgedaan worden in grootschaliger initiatieven gebruikt, waaronder de informatiestandaard Medicatieproces​ voor betere medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en hun patiënten.