Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Denkkaarten

Adviezen en resulaten Op veel momenten in het zorgproces ontbreekt het actuele overzicht van medicijnen die patiënten op dat moment daadwerkelijk gebruiken. Een onvolledig dossier kan onder meer leiden tot onnodige fouten in de medicatie en daarmee ook tot onnodige spoedopnames in het ziekenhuis.​ Met het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid is ingespeeld op die behoefte en noodzaak door patiënten de mogelijkheid te bieden binnen acht regio's in Nederland een eigen medicatiedossier aan te laten leggen. Het programma is in 2015 afgerond.

Nictiz heeft De Argumentenfabriek gevraagd om te ondersteunen bij de concretisering en presentatie van de programmaresultaten en de adviezen die op basis daarvan kunnen worden gegeven. De Argumentenfabriek heeft het achterliggende denkwerk begeleid door middel van denksessies en interviews met betrokken ICT-leveranciers en zorgverleners. Voor de ervaringen van patiënten is gebruik gemaakt van enquêtes en interviews met patiënten uitgevoerd door CQ Procesmanagement.

Het denkwerk is vormgegeven in onderstaande twee denkkaarten. De eerste denkkaart geeft de resultaten weer die volgens de betrokkenen zijn bereikt op gebied van patiëntwelbevinden, efficiëntie en kwaliteit van zorg. Deze kaart geeft kernachtig weer waarom patiëntparticipatie bij medicatiegebruik noodzakelijk is.

 

De tweede denkkaart geeft concrete adviezen aan partijen die bij patiëntparticipatie bij medicatiegebruik zijn betrokken. Van rijksoverheid tot patiënten zelf: welke acties en welke beslissingen moeten door wie worden genomen om optimale resultaten te bereiken? Hierbij versterken de verschillende partijen elkaar. Uit de denkkaarten kunnen andere partijen ook lering trekken om toekomstige e-Health programma’s beter op te zetten.

Download resultaten en adviezen