Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Samenvatting onderzoeksrapport Altuïtion

​In opdracht van Nictiz heeft Altuïtion een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in motieven van patiënten om wel of niet digitaal de beschikking te willen hebben over het eigen medicatiedossier en dat actief te gaan gebruiken en inzetten bij de eigen behandeling. Nictiz heeft dit onderzoek laten uitvoeren in het kader van haar programma 'Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid' dat in december 2015 is afgerond.

In dit programma kregen patiënten in acht regio’s in Nederland digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier en kregen zij de mogelijkheid om dit te actualiseren en/of te verrijken met eigen informatie. De inzichten die verkregen zijn met dit onderzoek, zijn op een seminar met de belanghebbenden in de regio’s gedeeld.

ZMET-methode

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de ZMET®-methode. Deze is ontwikkeld aan de Harvard Business School door professor. Gerald Zaltman. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen het overgrote deel van beslissingen in het onderbewustzijn nemen. Met de ZMET®-methode worden onbewuste behoeften, drijfveren en verwachtingen meetbaar. De ZMET-methode heeft de volgende kenmerken:

  • De beleving van de patiënt wordt uitgedrukt in metaforen
  • Respondent drukt antwoorden uit aan de hand van beelden/plaatjes
  • Één-op-één interviews
  • 12-16 interviews geven 90% van de onbewuste drijfveren. In dit onderzoek waren twaalf respondenten, hiermee kan zeventig procent van de   onbewuste drijfveren in kaart gebracht worden.
  • Op basis van de interviews worden mindmaps gemaakt op de punten waar consensus is onder respondenten (dit is gedefinieerd als meer dan vijftig procent van de respondenten).

Het volledige rapport kunt u van deze site downloaden. Hierin vindt u ook de resultaten van dit onderzoek die 26 maart 2015 gepresenteerd zijn.