Gezocht huisartsenpraktijken die het e-consult willen inzetten

Biedt u als huisartsenpraktijk een e-consult aan óf wilt u dat gaan doen? Dan komt Nictiz graag met u in contact.

De Actie-agenda “het e-consult bij de huisarts” heeft als doel het gebruik van het e-consult te stimuleren en ondersteunen. We gaan leren van de ervaringen van huisarts, assistent en POH’er en vertalen dit naar praktische hulpmiddelen. Op die manier voorkomen we dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden en bieden we directe ondersteuning voor huisartsenpraktijken in Nederland.

We gaan graag met u in gesprek als u:

  1. al naar tevredenheid met het e-consult werkt;
  2. meer uit het e-consult wil halen;
  3. wilt starten met het aanbieden van het e-consult.

U investeert maximaal twee uur en krijgt persoonlijke adviezen, tips & tricks om nog meer uit het e-consult te halen.

Het e-consult een stap verder brengen

Momenteel moeten praktijken veelal zelf op zoek naar de meest handige en effectieve manier om aan de slag te gaan met het e-consult. Het kost tijd, geld en energie om antwoorden te vinden op vragen als: “wat zijn voor mij en mijn patiënten de voordelen het e-consult?”, “voor welke vragen zet ik het in?”, “hoe breng ik het onder de aandacht van mijn patiënten?”, “voor wie en in welke situaties is het wel of niet geschikt?”, “hoe zit het met de financiering?”, “welke rol heeft de huisarts, POH’er en assistent”, en “wat mag wel en niet?”.

Een aantal huisartsen heeft al een antwoord op deze vragen gevonden. We gaan deze ervaringskennis breder beschikbaar maken en voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Zo ondersteunen we praktijken, huisartsen, POH’ers en assistenten bij de (verdere) invoering van het e-consult.

Wie zoeken we en wat vragen we?

We zoeken drie groepen huisartsenpraktijken.

Groep 1: praktijken die het e-consult naar tevredenheid inzetten in de praktijk

Van de ervaringskennis van deze groep gaan we leren en deze hergebruiken. De opgedane kennis vertalen we o.a. naar een handreiking voor huisartsen en een toolkit communicatie. We nemen de input ook mee naar landelijke stakeholders als VWS, NHG, LHV, InEén en leveranciers om de gebruiksvriendelijkheid van de software een impuls te geven.

De investering is maximaal anderhalf uur, verdeeld over een telefonisch interview en een sessie om mee te kijken in de praktijk naar de gebruikte materialen, documenten, werkwijze, etc. Wij kiezen een tijdstip dat u schikt, ook als dat ’s avonds is.

Groep 2: praktijken die meer uit het e-consult willen halen & Groep 3: praktijken die willen starten met het e-consult

Deze twee groepen voorzien we van de kennis en het materiaal dat we binnen de actie-agenda ontwikkelen. Zij toetsen in de praktijk in welke mate het aangeleverde materiaal ondersteunt in meer, effectiever en efficiënter gebruik van het e-consult.

De investering is maximaal twee keer een uur, verdeeld over een intakegesprek en een telefonische evaluatie.

Aanmelden

Bent u huisarts, POH’er of assistent en doet uw praktijk graag mee? Mail dan uw gegevens naar stuart@nictiz.nl of vul dit aanmeldformulier in.

Contactpersoon

Edwin Stuart, projectleider Actie-agenda e-consult bij de huisarts
stuart@nictiz.nl, 06-26136995

Achtergrond

Het e-consult als veilige digitale berichtuitwisseling tussen huisarts en patiënt is een bekende eHealth-toepassing. De voordelen voor huisarts, assistent, POH’er en patiënten lijken evident. En toch blijft het gebruik van het e-consult achter bij wat je zou verwachten, blijkt uit de factsheet e-consult.

In de eHealthweek 2017 hebben huisartsen, praktijkondersteuners, patiënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers, adviseurs en ICT-professionals, onder leiding van Secretaris-Generaal Erik Gerritsen, de knelpunten en oplossingsrichtingen benoemd voor een breder en effectiever gebruik van het e-consult bij de huisarts. Zeven actiepunten vormen samen de actie-agenda e-consult bij de huisarts met als doel: huisartsen en huisartsenpraktijken informeren, enthousiasmeren en hen praktisch ondersteunen bij het realiseren van de meerwaarde van e-consulten.