Speerpunten

Hoe? Zo! Patiëntparticipatie

​Het programma Patiëntparticipatie en eHealth versnelt de beweging naar meer patiëntparticipatie bij en door e-health. Binnen dit speerpunt richten we ons voornamelijk op het onderdeel ‘meer participatie bij e-health. We pleiten ervoor dat patiënten bij alle fases van de ontwikkeling en invoering van e-health betrokken worden. Immers, door het benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten krijgt e-health daadwerkelijk meerwaarde. Maar hoe weet u nu welke patiënten u moet betrekken? En op welke manier krijgt u input van patiënten waar u daadwerkelijk wat aan hebt?

Actie bij de Meet up

Dat het helemaal niet zo eenvoudig is om patiënten te betrekken tijdens de ontwikkeling en invoering van e-health, bleek ook uit de actie die ons programma voerde tijdens de Meet Up op 25 september jl., georganiseerd door het ministerie van VWS. De deelnemers werd gevraagd of zij het makkelijk of moeilijk vinden om patiënten te betrekken. De meesten vonden dat zeker niet makkelijk, en vaak zelfs moeilijk. Want wie is “de patiënt”? Wanneer baseer je je op een of een beperkt aantal verhalen en wanneer ga je juist op zoek naar een grote groep patiëntvertegenwoordigers? Hoe vind je patiënten die structureel mee willen denken? Zouden zij daar een vergoeding voor moeten krijgen? Lees het korte verslag ‘Niet praten over, maar mét patiënten’

Handreiking samenwerken met patiënten

In de handreiking voor patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van digitale zorg​ staan 7 aanbevelingen om deze samenwerking succesvol te maken. Hoe organiseer je samenwerking met patiënten? Waar moet je rekening mee houden? Deze handreiking geeft antwoord op zulke vragen.
Download: Handreiking samenwerken met patiënten (pdf)

Gebruiksvriendelijkheid

Bij de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke e-health is het betrekken van de eindgebruiker van groot belang. Gebruiksvriendelijkheid is namelijk één van de belangrijkste voorwaarde voor succesvol blijven gebruiken van e-health. Ook hierbij heeft u wellicht vragen als: Hoe betrek ik patiënten bij dit proces? Hoe laat ik hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe ik vervolgens met hun feedback? Lees meer over dit onderwerp in ons kennismagazine ‘Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke eHealth‘, met daarin:

​Contact

Wilt u meer informatie of heeft u nuttige ervaringen, inzichten of adviezen die u wilt delen? Laat het ons graag weten via patientparticipatie@nictiz.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe publicaties over patiëntparticipatie en e-health? En wilt u als een van de eersten uitgenodigd worden voor onze themabijeenkomsten? Meldt u dan direct aan bij het platform Patiënt & eHealth.