Speerpunten

Zorgverleners en E-Health

Dankzij e-health kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners? Een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 is dat zorgverleners patiënten actiever moeten stimuleren om online diensten te gebruiken. Waarom zou een zorgverlener die moeite doen? Welke meerwaarde heeft e-health voor de manier waarop zorgverleners goede zorg leveren? En hoe kan een programma- of projectleider zorgverleners motiveren tot het gebruik van e-health-diensten? ​

Verslag bijeenkomst

Op 11 mei organiseerden we de bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth. Tijdens deze bijeenkomst kregen zorgverleners praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor e-health te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten gaven aan wat voor hun prettig werkt. ​Lees het verslag van deze interactieve en levendige bijeenkomst. Binnenkort publiceren we de ins en outs over partners in e-health in het digitale kennismagazin​e, inclusief de presentaties van de zorgverleners en patiënten.

Training van zorgverleners

Momenteel zijn wij in overleg over de ontwikkeling van een training/college over patiëntparticipatie en e-health voor (toekomstig) zorgverleners. Heeft u hiervoor ideeën of bent u hierin als opleider geïnteresseerd? Laat het ons weten.

​Contact

Wilt u meer informatie of heeft u nuttige ervaringen, inzichten of adviezen die u wilt delen over de meerwaarde van e-health voor zorgverleners en patiënten? Laat het ons graag weten via patientparticipatie@nictiz.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe publicaties over patiëntparticipatie en e-health? En wilt u als een van de eersten uitgenodigd worden voor onze themabijeenkomsten? Meld u dan direct aan bij het platform Patiënt & eHealth.