Patiëntparticipatie en eHealth

Wat doen we?

Het program​ma Patiënt​participatie en eHealth helpt projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere professionals die bezig zijn met de implementatie van e-health-diensten voor patiënten.

  • ​​We adviseren organisaties en programma’s over de veranderkundige uitdaging van patiëntparticipatie door e-health en verzorgen hierover presentaties en workshops.
  • We zetten ervaringsdeskundigen, zoals leden van het Patiënt Expertise Team van Stichting Ikone​ in om het perspectief van gebruikers (patiënten) een nadrukkelijke plek te geven bij de ontwikkeling van standaarden, publicaties en evenementen.
  • Vanuit het platform Patiënt & eHealth zorgen we ervoor dat kennis over, en ervaringen met, de invoering van e-health worden gedeeld, zodat projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen van elkaar leren.​
  • We dragen bij aan standaardisatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen, mede dankzij de nauwe samenwerking met het programma MedMij​.
  • We organiseren themabijeenkomsten waar steeds een ander aspect van patiëntparticipatie en e-health centraal staat. Alle bijeenkomsten kenmerken zich door de praktische insteek. Sprekers delen hun ervaringen met de invoering van en het werken met e-health. Op deze manier ontstaan toepasbare inzichten met betrekking tot het succesvol benutten van e-health voor en met patiënten.

Neem voor meer informatie over het programma Patiëntparticipatie en eHealth, of voor deelname aan het platform Patiënt & eHealth, contact op via patientparticipatie@nictiz.nl.