de continuïteit van zorg voor cliënten waarborgen

Programma eOverdracht

Het faciliteren van de digitale overdracht tussen verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende zorgaanbieders. Dat is waar het programma eOverdracht op is gericht. Zo zorgen we ervoor dat de zorg in de keten veilig kan worden gecontinueerd.

Wat houdt eOverdracht in?

Jaarlijks vinden ongeveer 460.000 overdrachten plaats in Nederland, waarbij verpleegkundigen en verzorgenden informatie uitwisselen tussen zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Met als doel: de zorg voor hun cliënten te kunnen continueren.

Deze gegevens zijn veelal beschikbaar in het elektronisch zorgdossier bij de cliënt. Om ervoor te zorgen dat een zorgverlener deze cliëntinformatie volledig en eenduidig kan overgedragen, hebben we afspraken gemaakt in de informatiestandaard eOverdracht. Het programma besteedt aandacht aan de implementatie van deze afspraken in de praktijk en bestaat uit het verspreiden van kennis, verhogen van de adoptie, ondersteunen van implementatie en borgen van beheer.

Wat is het doel van eOverdracht?

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen niet geheel tevreden zijn met de huidige overdracht: de informatie bij de overdracht sluit onvoldoende aan, is onvolledig of niet actueel, of ontbreekt in zijn geheel.

Doelen van het programma eOverdracht zijn:

  • Het verminderen van administratieve lasten;
  • Een verbeterde kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de overdracht;
  • Het minder herhaaldelijk uitvragen van informatie bij cliënten;
  • Het faciliteren van een verbeterde continuïteit van zorg in de keten;
  • Dit alles zodat zorgverleners meer tijd aan cliënten kunnen besteden.

Wat is het voordeel van ‘programma eOverdracht’ voor de zorg?

De eOverdracht is de bron van informatie voor de zorgprofessionals om de zorg efficiënt en met behoud van kwaliteit te continueren. Voor de cliënt betekent dit dat zij niet elke keer hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen. Informatie zal naar verwachting in de toekomst ook beschikbaar worden gesteld in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Door registratie aan de bron wordt ook secundair gebruik voor bijvoorbeeld kwaliteitsdoeleinden mogelijk. De informatie helpt zorgorganisaties en zorgverleners om de zorg te verbeteren.

Wat is de rol van Nictiz in eOverdracht?

Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaard eOverdracht en begeleidt IT-leveranciers vanuit een functionele en technische beheerrol. Verder adviseren we het ministerie van VWS, het VIPP Programma InZicht en leveranciers bij de implementatie van eOverdracht. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling en kennis van zibs (zorginformatiebouwstenen).

Nictiz zorgt voor het doorvoeren van de aanpassingen in de informatiestandaard eOverdracht, daar waar deze door de houder zijn geautoriseerd. V&VN, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen, is de houder van de informatiestandaard eOverdracht en is inhoudelijk eigenaar. V&VN stuurt ook het programma eOverdracht aan.

Informatiestandaard eOverdracht

De informatiestandaard eOverdracht zorgt voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Verpleegkundigen en verzorgenden registreren tegenwoordig bijna alles digitaal, maar hebben desondanks nog onvoldoende voordelen van digitale verwerking. Het doel van de informatiestandaard eOverdracht, is het beter organiseren van de gegevensuitwisseling rond de verpleegkundige overdracht, zodat zorgverleners die voordelen wel hebben.

 

Expert

Gert Koelewijn

Product manager / Programma Manager