Programma's

Registratie aan de bron

Het programma Registratie aan de bron heeft als missie: Betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.

Hoe komen we tot eenduidige registratie?

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen het fundament van de eenheid van taal en zijn daarmee de basis voor eenduidige registratie. Registratie aan de bron richt daarom op het aanjagen en versnellen van de implementatie van de BgZ en zibs. Meer informatie over Registratie aan de bron vind je op: www.registratieaandebron.nl.

Steun van het Zib-centrum

Het Zib-centrum van Nictiz ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs, van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties. Het Zib-centrum beoordeelt kandidaat-zibs, publiceert nieuwe zibs en belangrijke wijzigingen op bestaande zibs.  Nictiz stelt alle zibs beschikbaar via www.zibs.nl en via de open source ontwikkelingstool ART-DECOR.
Meer informatie zoals het toepassen van zibs, het indienen van wijzigingsverzoeken op bestaande zibs, ondersteuning bij het gebruik en toepassen van zibs vind je bij het Zib-centrum.