Programma's

Registratie aan de bron

Registratie aan de bron is een programma van de umc's en algemene ziekenhuizen, hun brancheorganisaties NFU en NVZ, en Nictiz. Het wil ervoor zorgen dat alle zorginformatie eenduidig en eenmalig wordt geregistreerd. Alleen dan is die informatie voor zo veel mogelijk doeleinden te hergebruiken.

Voordelen

Registratie aan de bron wil ziekenhuizen en zorgverleners faciliteren bij het vastleggen van relevante zorginformatie op eenzelfde ‘eenduidige’ manier en het éénmalig invoeren omdat het herbruikbaar. We hebben daar de volgenden voordelen mee op het oog:

  • Meer tijd voor de patiënt.
  • Veiligere en betere zorg door minder miscommunicatie en interpretatieverschillen.
  • Eenvoudige informatie-uitwisseling tussen specialismen, maar ook tussen zorgaanbieders binnen en buiten het ziekenhuis. – betrokken patiënten die inzicht hebben in hun dossier en ook relevante informatie kunnen vastleggen waarbij hun privacy blijft gewaarborgd.
  • En het wordt voor ons allemaal veel eenvoudiger om de gevraagde informatie aan diverse kwaliteitsregisters en onderzoekers aan te leveren uit de bron.

Downloads

​Basisgegevensset Zorg | BgZ specificatie obv zibs 2017 v1.1

Uitgebreide informatie over de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

Architectuurdocument | Architectuurdocument (pdf)

Beschrijft de grondbeginselen van de zibs en hoe ze gebruikt kunnen worden in de praktijk van de zorg. Het is bedoeld voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, ontwikkelaars, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij het programma.

Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Dit eerste volume is het basisdocument.

Architectuurdocument – Engelse versie | Engelse versie van het architectuurdocument (pdf)

Dit eerste deel kreeg als titel ‘The basic principles of health and care information models (HCIMs) and how they can be used’. Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Dit eerste volume is het basisdocument.

Zorginformatiebouwstenen (zibs) |Zorginformatiebouwstenen 

Zijn gemaakt in samenwerking met een aantal partijen in de zorg en in beheer genomen door Nictiz. Bovenstaande zibs vormen de eerste release na deze in beheername.

Zib-compliance ​​|
Zib-compliance Een raamwerk en aanpak voor toetsing (pdf) 
Template zib-compliancetoets Interne Inrichting (Excel file)​

Zibs worden geïmplementeerd in zorginformatiesystemen (zoals epd’s) en toegepast in de praktijk. Daarbij ontstaat de behoefte om afspraken te kunnen maken tussen betrokken partijen over de mate waarin de systemen in de praktijk aansluiten bij de specificatie van de zibs. De vraag komt op hoe je afspraken kunt maken over compliance en hoe je die afspraken in de praktijk kunt toetsen. In dit document worden een raamwerk en eisen voor compliance uitgewerkt op basis waarvan praktijkafspraken gemaakt kunnen worden door betrokken partijen.

​Meer informatie over Registratie aan de bron vind je op www.registratieaandebron.nl​