​​​​​​​​​​​​​​​​Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen

​​

Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

eIDAS-verordening

​​Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 


​​Documenten

​​​​Datum

​​​Tite​l

Bron​​

​​​​​​Soort

juli/augustus 2017​

​​​Is jouw gemeente al klaar voor online zaken doen over de grens?

​Bugerzaken&Recht, 
uitgave 4, 2017

​Artikel

​augustus 2017

​In 10 stappen voorbereid op de AVG

​Autoriteit Persoonsgegevens

​Artikel​

​mei 2017

Nictiz, DigiD, Idensys, Isala, MedMij

​Slides​

​mei 2017

​Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

Nictiz​

​Whitepaper

​januari 2017

​Deelnemersonderzoek Idensys-pilots​​​​

​Panteia​​

​Onderzoek

​december 2016

​​Onderzoek naar de beveiliging van patiëntgegevens

​PBLQ

​​Onderzoek​

​mei 2016​​

Onderzoek betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

​​PrivacyCare en PBLQ, in opdracht van het ministerie van VWS​​​​​

​Onderzoek

​​Overige links​​​​​​​​
Op de website van DigiD staat meer informatie over dit publieke eID inlogmiddel.

Idensys is een private eID-aanbieder. Door pilots zijn de diverse inlogmiddelen in de zorg beproefd. 

iDIN is een private eID-aanbieder. 

​Op de website van het Informatieberaad ​staat een omschrijving van de outcome doelen (medicatieveiligheid, patiënt centraal, overdracht en vastleggen). 

​​Op de website van de Rijksoverheid ​staan de eHealth doelstellingen. 

​Op digitaleoverheid.nl staat onder andere meer informatie over eID en eIDAS

​Meer informatie over het nationale eHealth programma MedMij

​Meer informatie over het nationale eHealth programma VIPP


reacties