​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In 2020 moet 80% van de chronisch zieken direct toegang hebben tot bepaalde medische gegevens, zo stelt minister schippers in haar beleidsdoelstellingen van eHealth. Om dit voor patiënten mogelijk te maken, is het van groot belang dat er een betrouwbare manier van identiteitscontrole plaatsvindt. 

In de zorg is het extra belangrijk om deze identiteitscontrole goed uit te voeren, omdat het gaat om toegang tot medische gegevens. Het is voor alle betrokkenen van belang dat gecontrol​eerd én bevestigd wordt dat diegene die inlogt daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. 

De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan afspraken die ervoor zorgen dat die betrouwbare identiteitscontrole kan plaatsvinden. Dit nieuwe afsprakenstelsel heet Idensys. Momenteel wordt de nieuwe manier van inloggen in meerdere sectoren getest, bijvoorbeeld door de belastingdienst, de gemeente Den Haag en door KPN. Nictiz begeleidt en faciliteert zeven (mogelijk acht) organisaties in het zorgveld bij het testen van Idensys in de praktijk.

Praktijkverhalen

​Interview Peter de Boer, Fysiomanager

"Idensys gaat vliegen als steeds meer organisaties mee gaan doen!"

​Interview Merik Seven, Nictiz

​​

​Interview Jasper jansen, Pazio

​"Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging"

​​​Interview Gideon Kreytz, Pharmeon​

"Doorbraak in digitale dienstverlening"​

​​​​​
​​​​ ​​ ​​​​​​​
​​Deelnemers 

De organisaties die deelnemen aan de testen in de zorg zijn:

  • Isala Klinieken
  • MijnZorgtoegang (Fysiomanager)
  • Meddex   
  • Patient 1
  • Pazio
  • Pharmeon
  • UMCU​

Testen in de praktijk

Eind april 2016 starten de eerste organisaties in de zorg met het testen van Idensys. Dit betekent dat gebruikers (patiënten) gaan inloggen met een nieuw middel om zichzelf te identificeren. De test moet laten zien of alles werkt zoals bedoeld. De ervaringen uit de zorg worden samen met die van de andere deelnemers geëvalueerd. Vervolgens besluit de regering of Idensys een nieuwe manier van inloggen wordt waar iedereen gebruik van kan maken.​

Meer informatie

Voor meer informatie over Idensys in de zorg, kunt u contact opnemen met Merik Seven - programmamanager Idensys in de zorg. Algemene informatie over Idensys leest u op www.idensys.nl​.​

Download de brochure

folderIdensys.jpg


reacties