Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1

01-06-2016
0

Lees in het verhaal Caroline hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2

01-06-2016
0

Lees in het verhaal van Astrid hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3

01-06-2016
0

Lees in het verhaal van Janvier hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4

01-06-2016
0

Lees in het verhaal van Eric hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5

01-06-2016
0

​Lees in het verhaal van Anke hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6

01-06-2016
0

​Lees in het verhaal van Arjan hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving de samenwerking met zijn patiënten faciliteert en dat de patiënten aan het roer staan van hun behandeling.

Spelen met de zorg van morgen

17-03-2015
0

Wat gebeurt er als over vijf jaar eHealth-trends standaard zijn? ​In ‘Spelen met de zorg van morgen’ schetst TrendITion toekomstscenario's over relevante eHealth-trends in de eerste lijn.

Co-Creatie eHealthboek

11-12-2014
0

Het co-creatie eHealth-boek bevat lessons learned en kansen en bedreigingen van eHealth. Aan dit boek hebben 250 eHealth-kenners uit Nederland bijgedragen. Ook Nictiz heeft zes artikelen geleverd.

Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg

16-01-2014
0

In dit praktische overzicht dat samen met experts uit de gezondheidszorg is geschreven, zijn 75 kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen die er nu rond zorg en zorg-ICT te behalen zijn. Van elke kwaliteitsverklaring zijn de eisen, beoordeling, eigenaar en kosten in kaart gebracht.

ePub: Wet- en regelgeving in de zorg

28-05-2013
0

Het boek ‘Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth’ maakt de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg toegankelijker voor zorgverleners, ICT’ers en andere mensen die in de zorgsector werkzaam zijn. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Wet- en regelgeving in de zorg

28-05-2013
0

​Dit boek is samen met experts uit de gezondheidszorg en met juristen is geschreven en geeft u een overzicht van de meest gangbare wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, in relatie tot ICT en eHealth. Wetten, veldnormen en richtlijnen nemen een belangrijke plaats in bij het realiseren van innovaties in de zorg, eHealth diensten of ICT-projecten. Voor niet-juristen zijn deze teksten vaak moeilijk te begrijpen. Het boek ‘Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth’ maakt de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg toegankelijker voor zorgverleners, ICT’ers en andere mensen die in de zorgsector werkzaam zijn.

ePub: ICT-standaarden in de zorg

15-10-2012
0

​Om betekenisvolle uitwisseling van medische gegevens in de zorg te realiseren, is standaardisatie noodzakelijk. Dit boek is een handzaam naslagwerk met een duidelijk overzicht van de standaarden. Van elke standaard wordt een korte beschrijving gegeven, het doel waarvoor de standaard is opgesteld en de relatie met andere standaarden. Het naslagwerk is tot stand gekomen met medewerking van experts uit de zorgsector.

ICT-standaarden in de zorg

15-10-2012
0

​​Om betekenisvolle uitwisseling van medische gegevens in de zorg te realiseren, is standaardisatie noodzakelijk. Dit boek is een handzaam naslagwerk met een duidelijk overzicht van de standaarden. Van elke standaard wordt een korte beschrijving gegeven, het doel waarvoor de standaard is opgesteld en de relatie met andere standaarden. Het naslagwerk is tot stand gekomen met medewerking van experts uit de zorgsector.

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg

07-12-2010
0

De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten in de hulpmiddelenzorg in beeld: van het signaleren van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel.