blog photo
04-07-2013
0
Auteur(s)  :  Mr. J.A.L. Krabben
Soort publicatie  :  Whitepaper
Uitgever(s)  :  Nictiz
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  eHealth, Patiëntportaal, Platform patiënt en zelfmanagement

​Patiëntportalen worden veelvuldig ingezet door zorgaanbieders. De wet stelt eisen aan gegevensverwerking via patiëntportalen. Hoewel de betekenis van bestaande regels voor deze nieuwe ontwikkeling in de zorgverlening nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd, biedt het wettelijk kader voldoende handvatten. Hieruit kunnen de voorwaarden worden afgeleid waar de zorgverlener in elk geval rekening mee moet houden. Deze voorwaarden worden in dit paper beschreven. In toekomstige regelgeving zullen naar verwachting aanvullende bepalingen over digitale uitwisseling van gegevens worden opgenomen.


reacties