blog photo
16-07-2015
0
Auteur(s)  :  Fred Smeele, Albert-Jan Spruyt, Andra Schmohl
Soort publicatie  :  Rapport
Uitgever(s)  :  NFU;Nictiz
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  Architectuur, Standaardisatie, Terminologie, Registratie aan de bron

​​Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Het betreft wijzigingsverzoeken naar aanleiding van geconstateerde fouten in de documentatie die de uitwerking in HL7 materiaal en implementatie bemoeilijken. Om deze reden zijn deze wijzigingsverzoeken tussentijds als patch doorgevoerd. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.


reacties