Patiëntportalen van ziekenhuizen januari 2018

11-01-2018
0

​​34 ziekenhuizen in Nederland hebben een patiëntportaal, waarbij je online je gezondheidsgegevens kan inzien. Zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, expertisecentrum e-health.

Infographic eHealth-monitor 2017

23-11-2017
0

Infographic eHealth-monitor 2017

Infographic eHealth-monitor 2017 English version

23-11-2017
0

Download the infographic for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2017

25-09-2017
0

Infographic van resultaten van onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth naar patiëntportalen van ziekenhuizen in Nederland.

Infographic report on eHealth objectives for 2016

01-02-2017
0

​This infographic belongs to the evaluation report on eHealth objectives for 2016. The report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives.

Infographic eHealth-monitor 2016 English

07-10-2016
0

​This is the English infographic of the eHealth-monitor 2016.

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 -Infographic

06-10-2016
0

Dit is de infographic die hoort bij de eHealth-monitor 2016. Het onderzoeksrapport en de tabellenbijlage kunt u downloaden via www.ehealth-monitor.nl

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2016

18-08-2016
0

​Nictiz heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Deze infographic bevat de belangrijkste resultaten. ​

Infographic eHealth doelstellingen 2016

07-06-2016
0

Deze infographic geeft een samenvatting van de tussenrapportage eHealth doelstellingen 2016.

Infographic: eHealth, de apotheker is er klaar voor

06-06-2016
0

Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'eHealth, de apotheker is er klaar voor' van Nictiz.

Adviezen over Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

22-02-2016
0

Een belangrijk resultaat van het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid zijn de adviezen aan verschillende mensen en partijen om patiëntparticipatie en medicatieveiligheid te stimuleren en te ondersteunen.

Infographic eHealth-monitor 2015 - English

08-10-2015
0

The eHealth monitor is an ongoing study in which Nictiz and the NIVEL Institute map out the status of eHealth in the Netherlands on an annual basis.

Infographic eHealth-monitor 2015

08-10-2015
0

​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Infographic nulmeting eHealth-monitor 2015

08-07-2015
0

​​Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Infographic: Eight functions of medication apps

12-03-2015
0

This infographic gives an overview of which 8 functions of medication apps can contribute to patient compliance and a current medication overview for patients.

Infographic: 8 functies van medicatie-apps

14-10-2014
0

​Deze infographic geeft overzichtelijk weer welke acht functies van medicatie-apps kunnen bijdragen aan therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Infographic eHealth-monitor 2014

09-10-2014
0

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2014. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage​ en deze infographic.​

Infographic eHealth-monitor 2014 - English

09-10-2014
0

​This is the infographic of the eHealth-monitor 2014.

Snel vooruit in de acute zorg

03-07-2014
0

De infographic Snel vooruit in de acute zorg geeft inzicht in de acute zorg en de bijdrage die Nictiz levert om zorgverleners zo snel mogelijk de informatie te geven die ze op dat moment zo hard nodig hebben.

Ontwikkelproces informatiestandaarden

27-06-2014
0

Deze infographic laat zien hoe het ontwikkelproces van informatiestandaarden eruit ziet.

Infographic: Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patienten

14-12-2013
0

​Deze infographic is een visualisatie van zeven uitgangspunten die richting geven bij het ontwikkelen van nieuwe eHealth toepassingen en helpt in de communicatie met de leverancier. Het geeft handvatten waar je als zorginstelling naar kunt vragen bij de aanbieder van een eHealth toepassing. Bij elk uitgangspunt horen een aantal toetsingsvragen.

Infographic: Hoe toetst Nictiz de kwaliteit van ICT-producten?

12-11-2013
0

​Inzage in de werkwijze waarop Nictiz zorginformatiesystemen van softwareleveranciers kwalificeert.

Infographic: Medical apps, is certification required?

11-11-2013
0

This infographic shows whether a medial app needs CE marking. After going through the flow chart you will also know which risk categories the app comes under and what form of certification is required.​​

Infographic eHealth-monitor 2013 (English version)

31-10-2013
0

​This infographic is provided alongside the summary of the eHealth monitor 2013, presenting the key findings of the survey in graphic form. The infographic is intended for people who want to see the main points of the survey at a glance, using their tablet or smartphone.​

Infographic eHealth-monitor 2013

26-09-2013
0

​​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Infographic: 8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen

05-08-2013
0

Deze infographic voorziet in aanbevelingen die ontleend zijn uit praktijkervaringen van projectleiders. De aanbevelingen boeden handvatten voor het starten van eHealth diensten in de tweede lijn.

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?

05-08-2013
0

Staat u op het punt om een eHealth dienst voor patiënten te ontwikkelen? Deze infographic zet 12 stappen op een rij om direct aan de slag te gaan.

Infographic Medische apps, is certificeren nodig?

31-05-2013
0

Deze infographic geeft antwoord of de vraag of uw app een CE-markering nodig heeft en welke vorm van certificeren van toepassing is.

Infographic: Elektronische informatie-uitwisseling in de zorg in 5 stappen

13-11-2012
0

In de gezondheidszorg blijkt vaak dat het lastig is om tot elektronische informatie-uitwisseling te komen. Deze infographic is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die elektronische gegevensuitwisseling op gang wil brengen.

Infographic: 7 praktische tips voor informatiebeveiliging

06-09-2012
0

De infographic geeft zeven praktische tips om informatiebeveiliging in zorginstellingen en praktijken te verbeteren.