Factsheet het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

24-01-2018
0

Factsheet over het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nav de resultaten van het onderzoek dat in het kader van de jaarlijkse Nictiz NIVEL eHealth-monitor is uitgevoerd.

Definitie dataset huisarts acute zorg PS

26-06-2012
0

Spreadsheet Basisdataset professionele samenvatting huisarts naar meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp.

Integraal XML-materiaal

04-06-2013
0

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Informatiestandaard medicatieveiligheid

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

03-05-2013
0

Omschrijving van de zorgtoepassing huisartswaarneemgegevens. Deze zorgtoepassing ondersteunt de informatievoorziening tijdens de waarneming door huisartsen.

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Bazaar Bevrijd de data 15 mei 2014

21-05-2014
0

Dit is het verslag van de Bazaar op 15 mei 2014 met als thema 'Bevrijd de data!'

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

21-07-2015
0

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​

DTF pluis (van fysiotherapeut naar huisarts)

16-09-2013
0

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: DTF pluis van fysiotherapeut naar huisarts

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

23-12-2014
0

Omschrijving van het 'Primary Care-domeinmodel' in HL7v3. Dit model is de basis voor de HL7v3-interacties.

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en eHealth

22-12-2013
0

​Marinka de Jong (Nictiz) met een korte presentatie van de resultaten van de enquete onder platformdeelnemers.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

18-04-2014
0

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Presentatieweergave: referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

01-03-2014
0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Definitie dataset huisarts acute zorg terugrapportage (PDF-bestand)

25-06-2012
0

Afdruk van spreadsheet Basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts.

Raamovereenkomst XDS Affinity Domains

21-07-2015
0

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

18-04-2014
0

​​Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Hwg XML-materiaal

23-12-2014
0

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

NHG/KNGF-richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut

17-06-2013
0

Het doel van deze richtlijn is: voor de huisarts en de fysiotherapeut vastleggen op welke momenten zij informatie uitwisselen bij een consult aan de fysiotherapeut,bij een verwijzing naar de fysiotherapeut en bij directe toegang tot de fysiotherapie (DTF). De richtlijn beschrijft daarbij steeds om welke informatie het gaat bij elk van die momenten. Daarnaast biedt de richtlijn houvast aan leveranciers van IT-producten en -diensten voor huisartsen en fysiotherapeuten.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Verbeterde elektronische overdracht van ambulance naar SEH

19-10-2017
0

​Artikel in het blad ICT&Health (nr 05/2017) over een nieuw bericht dat Nictiz samen met ketenpartners voor de elektronische overdracht tussen ambulance en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

Jaaroverzicht 2017 Patiëntparticipatie en eHealth

03-01-2018
0

​​Het team Patiëntparticipatie en eHealth blikt terug op wat zij in 2017 heeft opgeleverd en bereikt.