ePub: Corporate brochure

05-05-2014
0

Dit is de corporate brochure van Nictiz. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

08-06-2017
0

Artikekl in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Programma van eisen zorgserviceprovider

25-05-2013
0

​Dit document specificeert de eisen waaraan een netwerkdienstverlener moet voldoen om een betrouwbare partij te zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Presentatieweergave: referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

01-03-2014
0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Bazaar Bevrijd de data 15 mei 2014

21-05-2014
0

Dit is het verslag van de Bazaar op 15 mei 2014 met als thema 'Bevrijd de data!'

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en eHealth

22-12-2013
0

​Marinka de Jong (Nictiz) met een korte presentatie van de resultaten van de enquete onder platformdeelnemers.

Verslag cursusdag ICT-standaarden in de zorg 20 mei 2014

26-05-2014
0

Verslag van de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014 door Marita Smit.

Integraal XML-materiaal

04-06-2013
0

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Informatiestandaard medicatieveiligheid

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

03-05-2013
0

Omschrijving van de zorgtoepassing huisartswaarneemgegevens. Deze zorgtoepassing ondersteunt de informatievoorziening tijdens de waarneming door huisartsen.

Patient journey Roos Dalstra MedMij

21-12-2016
0

Het verhaal van fictieve patiënt Roos Dalstra is de leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Hwg XML-materiaal

23-12-2014
0

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

01-03-2017
0

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop 'het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk'. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine.

NHG/KNGF-richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut

17-06-2013
0

Het doel van deze richtlijn is: voor de huisarts en de fysiotherapeut vastleggen op welke momenten zij informatie uitwisselen bij een consult aan de fysiotherapeut,bij een verwijzing naar de fysiotherapeut en bij directe toegang tot de fysiotherapie (DTF). De richtlijn beschrijft daarbij steeds om welke informatie het gaat bij elk van die momenten. Daarnaast biedt de richtlijn houvast aan leveranciers van IT-producten en -diensten voor huisartsen en fysiotherapeuten.

Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

22-03-2017
0

​Veel gestelde vragen implementatie: - Dossieroverdracht - RVP/NHS-uitwisseling - LSP​

Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

11-07-2017
0

​In het kennismagazine 'Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth' laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ

03-11-2014
0

Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

Voorwaarden Nationale Classificatie voor Contra-Indicaties/Voorzorgen

22-02-2015
0

​​​​De voorwaarden voor het gebruik van de lijst ‘Nationale classificatie voor contra-indicaties/voorzorgen’.​

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

18-04-2014
0

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.