Verbeterde elektronische overdracht van ambulance naar SEH

19-10-2017
0

​Artikel in het blad ICT&Health (nr 05/2017) over een nieuw bericht dat Nictiz samen met ketenpartners voor de elektronische overdracht tussen ambulance en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts)

16-09-2013
0

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: consultantwoord van fysiotherapeut naar huisarts.

Definitie dataset huisarts acute zorg terugrapportage

25-06-2011
0

Spreadsheet Basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts.​

Architectuur en control framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

21-07-2015
0

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit behandelt de architectuur en het control framework van Zorgportaal Rijnmond, bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie.​

Integraal XML-materiaal

04-06-2013
0

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Informatiestandaard medicatieveiligheid

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

21-07-2015
0

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​

Corporate brochure Nictiz

27-03-2014
0

​​​​​​​Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In deze corporate brochure vindt u meer informatie over Nictiz en haar werkzaamheden.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

18-04-2014
0

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Toelichting dataset huisarts acute zorg PS

25-06-2011
0

​Dit document beschrijft de basisdataset voor de professionele samenvatting van de huisarts naar de meldkamer, ambulance of spoedeisende hulp

Definitie dataset huisarts acute zorg terugrapportage (PDF-bestand)

25-06-2012
0

Afdruk van spreadsheet Basisdataset terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar de huisarts.

ePub: Corporate brochure

05-05-2014
0

Dit is de corporate brochure van Nictiz. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

08-06-2017
0

Artikekl in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

03-05-2013
0

Omschrijving van de zorgtoepassing huisartswaarneemgegevens. Deze zorgtoepassing ondersteunt de informatievoorziening tijdens de waarneming door huisartsen.

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

01-03-2017
0

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop 'het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk'. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine.

Hwg XML-materiaal

23-12-2014
0

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Programma van eisen zorgserviceprovider

25-05-2013
0

​Dit document specificeert de eisen waaraan een netwerkdienstverlener moet voldoen om een betrouwbare partij te zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Verwijsbrief (van huisarts naar fysiotherapeut)

16-09-2013
0

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: verwijsbrief van huisarts naarfysiotherapeut.

Patient journey Roos Dalstra MedMij

21-12-2016
0

Het verhaal van fictieve patiënt Roos Dalstra is de leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.