Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

11-07-2017
0

​In het kennismagazine 'Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth' laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Hoe maken we online inzage tot een succes?

20-06-2017
0

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Poster Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

18-04-2014
0

Dit is de schematische weergave van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts)

16-09-2013
0

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: consultantwoord van fysiotherapeut naar huisarts.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

18-04-2014
0

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Kennismagazine Online Inzage

11-01-2017
0

Kennismagazine Online Inzage, hoe regel ik dat?! Ervaringen, ideeën en adviezen tijdens de bijeenkomst gedeeld door de zorginstellingen én de deelnemers zijn gedeeld gebundeld in een digitaal magazine met video's, presentaties en achtergrondinformatie.

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

03-05-2013
0

Omschrijving van de zorgtoepassing huisartswaarneemgegevens. Deze zorgtoepassing ondersteunt de informatievoorziening tijdens de waarneming door huisartsen.

Integraal XML-materiaal

04-06-2013
0

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Informatiestandaard medicatieveiligheid

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

22-03-2017
0

​Veel gestelde vragen implementatie: - Dossieroverdracht - RVP/NHS-uitwisseling - LSP​

Factsheet voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

22-03-2017
0

Factsheet voor JGZ-organisaties die in 2017 starten met de digitale RIVM-uitwisseling.

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

08-06-2017
0

Artikekl in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Hwg XML-materiaal

23-12-2014
0

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

01-03-2014
0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.en vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

19-02-2015
0

Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit dit document, een spreadsheet​ en een presentatieweergave​.

De moderne benadering van e-healthbekostiging

01-04-2016
0

Artikel in ICT&health over de (structurele-) bekostigingsvraag voor e-health.

Domeinen Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

18-04-2014
0

Dit is de schematische weergave van de domeinen van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

23-12-2014
0

Omschrijving van het 'Primary Care-domeinmodel' in HL7v3. Dit model is de basis voor de HL7v3-interacties.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

21-07-2015
0

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​