Informatie-uitwisseling in de GGZ-sector

18-10-2017
0

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector.

Architectuurdocument Volume 1

26-09-2017
0

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Architectuurdocument Volume 2

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Architectuurdocument Volume 4

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

26-09-2017
0

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Integration of personal health records in the information processes of general practices

07-08-2017
0

Kwalitatief onderzoek van Marije van der Geest (Vrije Universiteit) onder achter huisartsen naar eHealth.

Factsheet e-consult

01-08-2017
0

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz en NIVEL eHealth-monitor.

Onderzoeksrapport Verpleegkundige overdracht

13-07-2017
0

Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017.

Evaluatie van eHealth-technologie

17-05-2017
0

Digitale toepassingen worden steeds meer in het zorgproces gebruikt. Maar er heerst ook onzekerheid over of een toepassing goed is. Nictiz deed samen met Zorginstituut Nederland onderzoek naar methoden om kwaliteit van eHealth-toepassingen te beoordelen.

Onderzoek zorginfrastructuur

13-04-2017
0

​Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten.

Referentiedomeinenmodel care

22-02-2017
0

Versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ is beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening.

Big Data in healthcare

20-02-2017
0

​Big data, according to Stefan Ottenheijm, refers to the ability to monitor, explain and predict events through the smart combination and analysis of complex data sets from various sources. This definition is proposed in the Nictiz white paper.