eHealth-monitor 2017

23-11-2017
0

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Consciously choose eHealth

23-11-2017
0

​Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges and opportunities of eHealth. In 2017 it seems that there are many opportunities for eHealth.

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

23-11-2017
0

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling

13-11-2017
0

In het onderzoek van Nictiz en het NIVEL voor de eHealth-monitor 2017 zijn huisartsen en medisch specialisten gevraagd welke mogelijkheden positief kunnen bijdragen aan de verbetering van gegevensuitwisseling en welke belemmeringen zij nog ervaren.

Factsheet Verpleging & Verzorging ouderenzorg

24-10-2017
0

Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen. Er is wel een verschil zichtbaar tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik. Grootste kloof is zichtbaar bij de digitale dubbele medicatiecontrole. Dit blijkt uit onderzoek dat Nictiz en NIVEL in het kader van de eHealth-monitor hebben uitgevoerd.

Informatie-uitwisseling in de GGZ-sector

18-10-2017
0

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector.

Architectuurdocument Volume 1

26-09-2017
0

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Architectuurdocument Volume 2

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Architectuurdocument Volume 4

26-09-2017
0

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

26-09-2017
0

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Integration of personal health records in the information processes of general practices

07-08-2017
0

Kwalitatief onderzoek van Marije van der Geest (Vrije Universiteit) onder achter huisartsen naar eHealth.

Factsheet e-consult

01-08-2017
0

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz en NIVEL eHealth-monitor.