blog photo
23-11-2017
0
Auteur(s)  :  Quintus Bosman
Soort publicatie  :  Rapport
Uitgever(s)  :  Nictiz
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  Verloskunde en kraamzorg
VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen. Er ontbreekt een helder beeld van de status van de verschillende samenwerkingsverbanden in de geboortezorg, hun organisatie en de activiteiten bij Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) om aan gegevensuitwisseling invulling te geven. In dit rapport worden de resultaten van de inventarisatie weergegeven.​

reacties