blog photo

Registratie aan de bron, zorginformatie delen en optimaliseren

26-09-2017
0
Auteur(s)  :  Registratie aan de bron en Nictiz
Soort publicatie  :  Richtlijnen en handreikingen
Uitgever(s)  :  Registratie aan de bron
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  Registratie aan de bron, Zorginformatiebouwstenen
Dit document (richtlijnen) gaat niet in op de situatie wat te doen als er een zib bestaat, maar als er
wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande zib nodig zijn: het proces van wijzigingsvoorstellen op
bestaande zib’s is beschreven in een apart document ‘Beheersafspraken zib’s’.

reacties