blog photo

eHealth, verder dan je denkt

26-09-2013
0
Auteur(s)  :  Johan Krijgsman, Jolanda de Bie, Arina Burghouts, Judith de Jong, Geert-Jan Cath, Lies van Gennip, Roland Friele
Soort publicatie  :  Rapport
Uitgever(s)  :  NIVEL;Nictiz
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  eHealth-monitor, eHealth, Patient empowerment, Eerstelijnszorg, Specialistische zorg

​​Dit is het onderzoeksrapport van de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een uitgebreid onderzoe​ksrapport, een tabellenbijlage​, een samenvatting​ en in een infographic​.


reacties