Rapport

Definitie conditiedomein 6.12.1

Auteur(s)
Nictiz
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
04/06/2013
Bestand
​De aanleiding voor de ontwikkeling van dit domein is het kunnen vastleggen van contra-indicaties. Dit is een verzamelnaam voor aanwijzingen om een geneesmiddel niet voor te schrijven. Co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen maken deel uit van de contra-indicaties. Het conditiedomein is algemener beschreven dan alleen in de context van medicatiebewaking. Het kan in de toekomst dus in een andere context gebruikt worden. Omschrijving van welke concepten een belangrijke rol spelen in het conditiedomein en hun onderlinge relatie. Tevens omschrijving van welke actoren, bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten deel uitmaken van het conditiedomein en beschikbaar zijn voor (her)gebruik in toepassingen. De relatie met medicatiebewakingbegrippen wordt duidelijk gemaakt in de 'domeindefinitie medicatie'. Dit document vormt onder andere de basis voor het 'ontwerp medicatieproces'.