Rapport

Definitie medicatiedomein

Auteur(s)
Nictiz
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
05/06/2014
Bestand
Omschrijving van concepten die een belangrijke rol spelen in het medicatiedomein en hun onderlinge relatie. Tevens omschrijving van welke actoren, bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten deel uitmaken van het medicatiedomein, en beschikbaar zijn voor (her)gebruik in toepassingen. Dit document vormt de basis voor het 'ontwerp medicatiegegevens' en het 'ontwerp medicatiebewaking'. Het medicatiedomein heeft betrekking op de farmaceutische behandeling en begeleiding van een patiënt. Dit omvat mede het voorschrijven, verstrekken en toedienen in de ambulante en klinische setting.