Rapport

Eindrapport POC I Uitkomstgerichte Zorg

Auteur(s)
Werkgroep Lijn 4, Programma Uitkomstgerichte Zorg
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Programma Uitkomstgerichte Zorg
Datum
28/04/2022
Bestand
Voor Uitkomstgerichte Zorg zijn gegevens nodig. Deze gegevens worden door zorgprofessionals geregistreerd of worden door patiënten aan de hand van PROM-vragenlijsten verstrekt.

 

Om gegevens beschikbaar te maken voor Samen Beslissen of voor Leren en Verbeteren is daarom in POC I is gekeken naar de manier waarop zorgorganisaties hun informatiestroom hebben ingericht op basis van de 4 stappen die nodig zijn voor Uitkomstgerichte Zorg:
  • Registratie
  • Extractie en uitwisseling
  • Analyse
  • Visualisatie
Daarnaast is gekeken welke technische vereisten, aanpassingen en andere randvoorwaarden er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijk uitkomstinformatie te komen.

Belangrijke uitgangspunten

  • Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande standaarden zoals zorginformatiebouwstenen (zibs);
  • Gebruik maken van gegevens die tijdens het zorgproces worden geregistreerd;
  • Kijken naar bestaande initiatieven, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden;
  • Voorkomen dat de registratielast niet verder toeneemt, zodat de sets toepasbaar zijn.

Uitvoerders

In opdracht van lijn 4 Uitkomstgerichte Zorg, hebben Nictiz en ICTU samen met deelnemende zorgorganisaties POC I uitgevoerd.