Rapport

Errata publicatieversie zorginformatiebouwstenen 2015

Auteur(s)
Fred Smeele, Albert-Jan Spruyt, Andra Schmohl
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
16/07/2015
Bestand
​​Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Het betreft wijzigingsverzoeken naar aanleiding van geconstateerde fouten in de documentatie die de uitwerking in HL7 materiaal en implementatie bemoeilijken. Om deze reden zijn deze wijzigingsverzoeken tussentijds als patch doorgevoerd. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.