Rapport

Factsheet Verpleging & Verzorging ouderenzorg

Auteur(s)
Ilse Swinkels (NIVEL), Judith de Jong (NIVEL), Myrah Wouters (NICTIZ), Anke de Veer (NIVEL)
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz, NIVEL
Datum
24/10/2017
Bestand

​​Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen.

Grote kloof tussen behoefte aan en gebruik van digitale dubbele medicatiecontrole.
Ruim 90% van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg (intramurale en thuiszorg) vindt het
wenselijk of noodzakelijk om een elektronisch cliëntendossier te gebruiken, elektronisch gegevens uit te
wisselen met andere zorgverleners en zorg elektronisch af te stemmen met anderen. Het gebruik van deze
elektronische toepassingen ligt echter beduidend lager, ondanks een sterke stijging in het gebruik van
elektronische verslaglegging. Ook als we kijken naar cliëntenportalen, medicijndispensers en zorgrobots zien
we dat het percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat deze noodzakelijk of wenselijk vindt hoger ligt
dan het percentage dat ze gebruikt. Wel zien we ook bij deze toepassingen een stijging in het gebruik. Het
grootste verschil tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik is zichtbaar bij de digitale
dubbele medicatiecontrole. Dit blijkt uit onderzoek dat we in het kader van de Nictiz NIVEL eHealth-monitor
hebben uitgevoerd binnen het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. De resultaten zijn weergegeven in het factsheet en zijn een voorpublicatie van de jaarlijkse de eHealth-monitor die eind november wordt gepubliceerd.
Bekijk ook het nieuwsbericht naar aanleiding van deze factsheet.