Rapport

HL7v3-domeinspecificatie Condition

Auteur(s)
Nictiz
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
05/06/2014
Bestand
Contra-indicaties maken deel uit van het domein 'Condities'. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk. In het 'HL7 Conditie Domein' worden de modellen die betrokken zijn in het medicatiebewakingsproces behandeld. Het gaat om meer dan de co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen in het kader van het medicatiebewakingsproces. Het HL7-domeindocument is een statische weergave van de actoren, rollen en datamodellen zoals dat in het document voor 'Conditiedomein' beschreven is. In HL7v3-termen is het een Omschrijving van het DMIM voor Condities.