Rapport

HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy

Auteur(s)
Nictiz
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
05/06/2014
Bestand
In het 'HL7 Pharmacy Domein' worden de modellen die betrokken zijn in het voorschrijf- en verstrekkingsproces in de breedste zin behandeld. Het HL7 Domein-document is een statische weergave van de actoren, rollen en datamodellen zoals in het document voor Medicatiedomein beschreven. In HL7v3-termen is het een beschrijving van het DMIM voor Pharmacy.