Rapport

Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg

Auteur(s)
Gerda Meijboom en Gé Klein Wolterink
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
17/09/2020
Bestand
Om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg, gebaseerd op lange termijn oplossingen, is het van groot belang dat er samenhang is in de oplossingen die worden nagestreefd. Informatiestandaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Dit document maakt duidelijk wat informatiestandaarden zijn, waarom ze nodig zijn en op welke manier ze bijdragen aan de noodzakelijke zorgbrede samenhang bij de ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor gegevensuitwisseling in de zorg.